ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

שליח ציבור נולד

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב שרלו,חבר הוועדה המסרת של המפלגה החדשה בימין קורא לבחור לפי עקרונות ולא לפי אישיות


כאב לי מאוד לראות הן את רשימתו המבריקה של אורי אורבך והן את הקלפי המצויה באתר כיפה, המיועדת להחליף את המועצה האמורה להרכיב את רשימת הציונות הדתית. הכאב לא נבע כלל וכלל מכך שקמו מתחרים לועדה זו. להפך, הקמת ועדה מעין זו היא רק פיתרון שנראה בינתיים הכי פחות גרוע וכל מי שיבוא עם הצעה מסגרתית טובה יותר - יבורך, והיא תאומץ מיד, לפחות לדעתי. לא זו בלבד, אלא שהחכמה לא ניתנה בשום פנים ואופן לקבוצה של כמה עשרות אנשים בלבד, ותשועה ברוב יועץ. אמת הדבר שכלל אין לי מושג מה טיבה של המועצה המסדרת של הציונות הדתית, מה יהיו דרכי פעולתה ומה יהיה טיב שיקול הדעת שלה, ועל כן בוודאי ובוודאי אי אפשר לטעון שהרעיון העומד בבסיסה טוב מרעיונות אחרים.


גם השמות המוצעים נראים שמות מצוינים. ב"ה התברכה הציונות הדתית בקבוצה איכותית נפלאה של רבים רבים שיהיה זה לכבוד גדול אם ייאותו לייצג אותה ואת עמדותיה.


כאבי הגדול היה בשל העובדה שגם עלינו השתלט פולחן האישיות, ואפקט אובמה מחלחל היטב לציונות הדתית. הרשימות השונות מציינות אנשים נהדרים, בתחומי עשיה שונים, ואטרקטיביים מאוד כדי להיבחר. ברם, אנשים אלה צריכים לייצג רעיון מסוים. אין מדובר ב"כוכב נולד" של האנשים הטובים ביותר שלנו בתחומי העיסוק שלהם, אלא באנשים הנבחרים כדי לממש את הרעיונות היסודיים של הציונות הדתית. כמובן שיש חשיבות גם לאישיות הכריזמטית, אולם לא היא במוקד. בשל העובדה כי בשנים האחרונות רעיונות אלה נתונים במחלוקת עמוקה, איך ניתן להרכיב רשימה בכלי שיקדם לה בירור רעיוני מינימאלי על העמדות השונות הראויות לייצוג ?


לא זו בלבד, המשימה של חברי הכנסת אינה להיבחר: המשימה שלהם היא לתפקד כחברי כנסת. הם באים לעבוד בכנסת כשליחי ציבור, ולתפקד בתפקידי הנהגה שונים. ביסודו של דבר הם באים להיות משרתי ציבור ומממשי רעיון. על כן, חלק עיקרי בעולמם צריך להיות התאמתם לעבוד בכנסת. שאלה זו אינה נבחנת כלל וכלל במצעד פולחן האישיות שנערך בשני האתרים הנ"ל.


ברצוני אפוא להציע רשימה אחרת. לא רשימה של אנשים אלא רשימה של שאלות שלו היה הדבר תלוי בי הייתי שואל כל אחד מהמועמדים כדי לדעת האם הוא מתאים להיכנס לרשימה לכנסת אם לאוו. בשל העובדה שיש צורך ברשימה מגוונת המייצגת עמדות שונות בציונות הדתית נדרשות למעשה שתי רשימות: רשימה אחת היא רשימת התנאים ההכרחיים, לאמור - אין זה משנה מהן העמדות שאותו אדם מייצג, הוא חייב להתייצב בפני הציבור ולתת תשובה הולמת וחד משמעית ביחס לשאלות אלה. לדעתי, לא ניתן להיות חלק מרשימה ציונית דתית לכנסת אם התשובות לשאלות אלה אינן מספקות. אלא שאלות הנוגעות למסגרת העבודה ולא לתכניה.


הרשימה השניה היא רשימת שאלות אידיאולוגיות אשר לו הייתי יכול הייתי מציג בפני כל מועמד. לאור שאלות אלו הייתי מרכיב רשימה מגוונת, אשר תתבסס על עמדות שונות ומגוונות בתוך הציונות הדתית. על אף הגיוון הרב שצריך להיות ברשימה יש צורך בדרכי הכרעה פנימיות, ועל כן חלק בלתי נפרד מהשאלות שבקבוצה הראשונה הנוגעות לדרכי ההתנהלות.


השאלות כמובן מיועדות לנשים ולגברים כאחד.


אלה השאלות שהן תנאי הכרחי (לדעתי בלבד) להיות חלק מהרשימה הראשונה:


א. אתה עומד להיבחר לרשימה מגוונת, שמעצם מהותה חלק מהחברים בה אינם מקבלים את תפיסת עולמך, גם כשהיא נוגעת ליסודות מהותיים. האם השפה שלך כוללת מונחים כמו "פשרה", "הסכמות", "ויתור", והאם אתה מסוגל לבצע החלטות שהתקבלו במוסדות הרשמיים של הרשימה, אף על פי שהן נוגדות את תפיסת עולמך ?


ב. האם כשתחוש שאינך מסוגל עוד לייצג את העמדות הקבוצתיות אתה מקבל על עצמך להתפטר ולפנות את מקומך ?


ג. האם אתה יכול להצהיר בפני הוועדה כי אתה נקי מכל רבב בתחום ההטרדה המינית, השחיתות הממונית, ניצול מרות וכדו' ?


ד. האם אתה מסוגל לדעתך לנהל דיון ציבורי ופנימי בדרכים בהן ראוי לנהל דיון זה, ולא בהכפשות הסתות או דברים שאינם ראויים ?


ה. האם עמדותיך מתקבלות בינך ובין עצמך (כמובן שלאחר התייעצות ושמיעה) או שקבלת על עצמך להיות כפוך למסגרת אחרת, כמו רבך המובהק, מזכירות הקבוצה ? האם חשפת בפני הציבור את כל קשרי הון-שלטון-עתון שיש לך ביושר ובנאמנות ?


ו. האם יש דבר מה המונע ממך להתמסר לעבודתך הציבורית ? האם אתה מתכוון להתפטר מעיסוקיך האחרים וממפעלך העיקרי עד עתה, ולהתמסר לעבודת הציבור בלבד ?


ז. האם אתה אוהב את העבודה שכנראה עושים בכנסת ?


 


הרשימה השנייה - המגוונת:


אלה הנושאים שכל מועמד חייב להשיב עליהם כדי להרכיב רשימה מגוונת. אדגיש שוב כי אין כאן תשובה "נכונה" או "לא נכונה" וכל תשובה לשאלות אלה לגיטימית. להפך, רצוי מאוד שלא תהיה תשובה אחידה לשאלות אלו, בשל הרצון לייצג את הציונות הדתית על רוחב דעותיה. טענתי היא שרק בעזרת תשובות לשאלות אלה אפשר להקים רשימה מגוונת שתתמודד עם המשימות שיוטלו עליה בהנהגת עם ישראל. המיוחד ברשימה זו שאין היא שואלת שאלות כלליות על מדיניות, אלא שאלות ספציפיות וממוקדות המחייבות בסופו של דבר הכרעה בהצבעה בכנסת, ומתוך שאלות אלה ניתן להבין את עמדות היסוד של המועמדים:


א. במידה ולא גוש ה"ימין" ירכיב את הממשלה הבאה, והגוש המרכיב יציע להיות חלק מהממשלה, אך הוא יקדם תוכניות מדיניות הכוללות עקירת יישובים (ויאפשר חופש הצבעה וכדו') - האם בתנאים מסוימים (נורמאליים) תסבור שיש להצטרף לממשלה כדי להשפיע על נושאי חינוך, זהות, רווחה וכדו'.


ב. האם לדעתך המערכת הפנים ציונית-דתית צריכה לאפשר לכל זרם חינוכי פנימי לפעול בעצמאות ולפי אמונתו, או שהיא צריכה לקבוע קווי מתאר מאחדים ומכילים, ולתמוך בעיקר בהם ?


ג. האם באופן כללי אתה נוטה יותר למשנה הכלכלית של מר נתניהו, אבישי ברוורמן או אלי ישי ?


ד. בכנסת הבאה אפשר שיוצעו חוקי "ברית הזוגיות" ודומיהן - מה עמדתך ביחס לכך ? מה עמדתך ביחס לחקיקת חוקים או עתירות לבית המשפט העליון כנגד הרבנות הראשית בשעה שהיא מאמצת תפיסות לא ממלכתיות ? האם תתמוך בהצעה להקים בתי דין אלטרנטיביים לגיור, ולנישואין וגירושין על פי ההלכה אך מתוך עמדה המכונה בציבור "בית הלל" ?


ה. האם תתמוך בשיתוף פעולה עם המפלגות החרדיות במחיר ויתור על עקרונות מסוימים של הציונות הדתית, כמו שיתוף נשים, חובת שרות בצבא וכדו' ?


ו. האם ישנה אפשרות תיאורטית שתצביע בעד הסכם מדיני הכולל עקירת ישובים ומתיישבים או תימנע ? אם תאמץ הכנסת מדיניות עקירת יישובים ומסירתם לאויבינו, האם תתמוך במרי אזרחי, בסרוב פקודה, בחסימת כבישים ובמדיניות הבאה למנוע בכוח (אף שלא באלימות) את ביצוע העקירה ?


אולי היה ראוי לעשות את הכוכב הנולד על שאלות אלו, ובדיוק באותה דרך שנעשתה בפולחן האישיות. ראשית, לבקש מהציבור להציע רשימת שאלות מהותיות נוספות וממוקדות. שנית, לדרג את השאלות לפי חשיבותם. שלישית, שכל נבחר ציבור יחשוף את דעותיו הממוקדות ביחס לשאלות אלה. הדבר יביא הן לדיון נכון בהרכבת הרשימה. במקום "כוכב נולד" אנו נפעל לאור "רעיון נולד". זו מהותה של הציונות הדתית והדרך הראויה להרכיב רשימה אטרקטיבית, לא רק מכוח הכריזמה אלא מכוחה של האמת.

 

 

בית המדרש