ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

משברים בחיי הנישואין

ע"י: הרב יובל שרלו

זהו המבוא לפרק הדן במשברים בחיי הנישואין בספר רשו"ת היחיד.במבוא זה מסביר הרב שחיי הנישואין כוללים בתוכם משברים וגם במקרה הגרוע ביותר-גירושין

 


כשבאו הנביאים וביקשו לדמות את חטאי עם ישראל ואת עזיבתם את ד', השתמשו פעמים רבות במשל האישה המנאפת והמזנה. משל זה מכיל בתוכו את כל שביקשו לומר - את האהבה הגדולה שהיתה בתחילת הדרך, החזון והחלום המשותפים כביכול לכנסת ישראל ולריבונו של עולם, את תהליך העזיבה והנטישה, את החטא ואת הבגידה, את המשבר ואת הניסיונות לשקמו. המשל ביטא את השבר הגדול בחזון האומה הישראלית הנכנסת לארצה וחייה חיי ממלכת כהנים וגוי קדוש.


בא ללמד ונמצא למד - אנו יכולים לראות בדימויים אלה מקור נרחב להבנת המשל, לאמור: משברים בחיי הנישואין. עיתים מתחולל שבר גדול בחיי בני הזוג, והחלום המשותף מתנפץ. התורה מכילה בתוכה גם פרשיות ניאוף וחטא, סטייה ואיסור, וכלולה בה גם פרשת גירושין. ללמדך שאף אלה חלק מהחיים לעיתים, וגם כשהם מתחוללים ישנה הדרכה תורנית. ברית הנעורים שנכרתה מופרת לעיתים, וכשהדבר קורה מחולל הקשר הקדושתי שבין בני הזוג.


בדרכים רבות נשבר חלומם של בני הזוג. לעיתים אחד מבני הזוג מחפש את אושרו במקום אחר, לעיתים הוא נוקט באלימות, לעיתים הדברים נובעים מהתקדמות שאינה שוויונית ומפער ההולך ונפער בין בני הזוג, ולעיתים הדבר נובע משחיקה. כל אימת שמתחולל שבר זה, הוא כולל בתוכו לא רק שאלה הלכתית-תורנית, כי אם גם שאלות נפשיות ורגשיות עמוקות. לא ניתן לחיות בעולם בו חלום מתנפץ, ללא פגישה עם הכיעור והכאב, ואין התורה וההלכה מתעלמות מהיבטים אלה.


ההלכה עיצבה קווי הדרכה מיוחדים להתמודדות. הנישואין אינם ברית שלא ניתנת להפרה, ואף פרשת גירושין כתובה בתורה. ברם, התורה שבעל פה הציבה מחסומים רבים למימוש מהיר של גירושין. מחסומים אלה הינם גם מחסומים תפישתיים ("כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות"), וגם מחסומים מעשיים, כגון הכתובה וחרם דרבינו גרשום. בדורנו מתברר כי יש להיזהר שמחסומים מבורכים אלה לא ינוצלו על ידי נבלים - נשים או גברים - המנצלים את ההלכה כדי לסחוט מבן זוגם כניעה ומילוי מלא של תביעתם. הניווט בין המאמץ העילאי להציל את הבית מקריסה, שמירה קפדנית על אי ניצול הצד הנפגע, רגישות למצוקה של כל הקשורים בעניין והניסיון שהפגיעה לא תהיה מרובה מהתועלת, הם יסודות ההלכה וההנהגה הרבנית במציאות משברית זו.

 

 

בית המדרש