ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

קדימה בני עקיבא!

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב שרלו בדברי ברכה לבני עקיבא לרגל שבת הארגון

 


הולך ונעשה קשה יותר ויותר להזדהות כמי ששייך לתנועה המופלאה הזו - בני עקיבא. מזנבים בה מכל עבר דווקא בשל עוצמתה וגודלה. מזנבים בה אלה שמתעלמים מהיקף העשייה של צדק חברתי וחסד שיש בה, וטוענים נגדה כי היא עוסקת בארץ ישראל בלבד; מזנבים בה אלה שעוצמים את עיניהם מלראות את אחוזי ההתגייסות העצומים לצבא ואת תקפידי הקצונה והפיקוד שבוגרי התנועה ממלאים, ומפחידים את הציבור בהשתלטות על הצבא; מזנבים בה אלה שטוענים כלפיה שהיא לא דתית מספיק, ופורשים מאחריות כלל ישראלית לציבור כולו; מזנבים בה אלה הטוענים כלפיה שהיא "הולכת ומקצינה" ואינם שותפים בשמחה על ההתקדמות הדתית הראויה שבה; מזנבים בה אלה ש"לא סופרים אותה" ודורכים על עקרונותיה ועולמה; מזנבים בה אלה החותרים באופן מתמיד לפילוג ולהפרדה, ומונעים בעדה מלהיות המקום בו נפגש הנוער הדתי כולו, ועוד ועוד.


אל ירא ואל יחת לבבכם. תנועה בני עקיבא היא בין התנועות המופלאות, אשר חרתה על עצמה דגלים רבים והיא מבקשת להביא לידי ביטוי את כולם: אין היא בוחרת בין התיישבות בארץ ישראל ובין עיסוק בחסד ובצדק, אלא מחברת את שני העיסוקים כאחד; אין היא בוחרת בין חתירה לחיי צניעות וקדושה ובין היותה מקום הפתוח לכולם, אלא הולכת ומתקדמת לקראת חברה פתוחה וצנועה; אין היא בוחרת בין התקדמות מתמדת בתלמוד תורה ובין מעורבות חברתית, אלא מלמדת את שני הצדדים לינוק האחד מהשני; אין היא בוחרת בין שרות צבאי לתלמוד תורה, אלא מקשרת את שניהם בדרכים רבות; אין היא בוחרת בין הכרה בצלם אלוקים שבכל אדם ובין טיפוח סגולתה המיוחדת של האומה הישראלית, אלא רואה את היחס הנכון ל"אחר" מתוך עולמה הרוחני והדתי; אין היא בוחרת בין ההכרה כי דבר ד' ניתן לנשים ולגברים כאחד, ובין ההבדלים שקיימים ביניהם, אלא מחברת את שני הכיוונים כאחד ועוד ועוד.


אשריכם שאתם שייכים לתנועה זו, חניכים בה, מדריכים את בני הנוער, קומונרים וקומונריות, וחברי ההנהלה הארצית. יכולת העמידה בפני הקשיים הניצבים לקראתנו היא יכולת כפולה. בראש ובראשונה להאזין לביקורת, ולשאול את עצמנו מה נכון בה, ומה אפוא יש לתקן בתוכנו. הדרך הטובה ביותר להתקדם מבחינה רוחנית היא לפתוח את הלב ואת האוזן להקשבה רגישה לדברים שנאמרים כנגד עצמנו, ולראות בהם שרות לבירור מתמיד של דרכנו. אם מגיעים למסקנה כי הדברים נכונים - פשוט מתקנים אותם.


לאחר מכן - מרימים ראש. בלב אמיץ, בעזרת ד', בראשים השקועים בעמקי תורתה וכפיים הנמצאים בעשייה המתמדת ממלאת בני עקיבא שליחות עצומה בשעה שהיא נאמנת לדרכה המיוחדת. היא מתווה היום דרך המציבה אפשרות לעם ישראל כולו לחיות לאורה. חיי תורה ועבודה; חיי הירתמות לשרות הציבור והאומה בד בבד עם התקדמות אישית; חיים המושכים כל הזמן למעלה אך לא מתנתקים הכל החוליות של השרשרת; חיים של ממלכתיות השותפה בחיים המלאים במדינת ישראל בד בבד עם דרך מיוחדת וחזון המבקש לממש את עולמנו הרוחני במדינה זו. חניכי התנועה שייכים לאותן קבוצות בעם ישראל שאינם שוקעים בעולמם הפנימי בלבד, אך גם אינם מזניחים אותו. חניכי התנועה שייכים לאותן קבוצות שבעם ישראל המוכנות ליטול אחריות על עצמם, ולשאוף לחיים אידיאליים יותר ואמיתיים יותר. לא זו בלבד שאין מה להתבייש בכך או להתנצל על כך, אלא יש לחתור להנחלת דרך זו לעוד ועוד קבוצות נוער, ולהיות חלק מראש הגשר לשינוי פני החברה הישראלית בארץ והיהודית בעולם.


ביום חגה של התנועה, בשבת הארגון, דומה שיותר מכל צריך להמשיך להפיח את הרוח בדרכה המבורכת והפשוטה של התנועה, לשמור עליה מפני המזנבים בה, ולהעצים עוד יותר את דרכה.


בלב אמיץ בעזרת ד' עלה נעלה.

 

 

בית המדרש