ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

למה לחפור?

ע"י: רועי זמיר

רעיון לפרשת תולדות ונקודה למחשבה על הפרשה


למה לחפור


פרשת השבוע עוסקת בקורות חייו של יצחק, לידתם של עשו ויעקב ובמאבק ביניהם על הבכורה. התורה לא מספרת לנו הרבה על יצחק. במעט שהיא כן מספרת מוקדש חלק גדול לסיפור על הבארות שיצחק חופר שוב ושוב על מנת למצוא מים, הוא מנסה להסיר את העפר מעל הבארות שחפר אברהם אביו אשר נסתמו על ידי הפלשתים. המלאכה הזו אינה פשוטה, היא דורשת ממנו להיאבק עם גורמים שונים שמתנכלים לו ומנסים לגזול ממנו את הבארות. יצחק מתמיד במלכה זו עד שהוא מצליח למצוא מים.


מה המשמעות של התיאורים הארוכים האלו שמקדישה התורה לחפירת הבארות ומה הם מלמדים אותנו על דמותו של יצחק. על השאלה הזו עונה השם משמואל, ר' שמואל מסוכוטשוב. הוא מסביר שחפירת הבארות הממשית הפיזית היא בעצם השתקפות של העבודה הנפשית הפנימית של יצחק. העפר הוא משל לחומר, לכבדות ולתלאות היום יום שמכסים את הנביעה הפנימית של הנפש. הבאר והמים הם משל לתבונה ולמעיין שמפכה בתוך האדם. כשיצחק חופר את הבארות הוא דרך הבארות עובר גם תהליך אישי של ניסיון להסיר את העפר את המניעות ואת כל מה שחוסם את הנשמה מלהאיר ולמצוא את הדרך.


נקודה זו מבטאת גם את התהליך הלימודי חינוכי כפי שתופס אותו השם משמואל. הבינה והעצה העמוקה שעל ידן אדם יכול לכוון את חייו באופן כנה ואמיתי לא נמצאות מחוץ לאדם, הן לא נלמדות על ידי ניסיון לחכות או להעתיק דרך חיים של אדם אחר. הידיעה (מים) בעצם גנוזה בתוך תוכנו התהליך אותו יש לעשות על מנת להיפגש איתה הוא תהליך של חשיפה, פינוי  הסחי הדעת והשטחיות (העפר) שלא מאפשרים את הגישה אליה. התהליך הזה דורש מאמץ לא פשוט לפעמים כמעט סיזיפי אבל התוצאות שלו הן ארוכות טווח ומשמעותיות הרבה יותר.


לתפיסה הזו יש השלכה ישירה על תפקידו של מחנך. מחנך שמעוניין באמת להניע תהליכים אצל התלמידים שלו לא צריך לתת להם את 'התשובות'. תפקידו על פי קו המחשבה שהצגנו הוא לסייע להם להסיר את העפר, להגיע אל הנקודה הפנימית שלהם , אם כך אכן יעשה נגלה שהמענה לדילמות ולשאלות כבר נמצא שם.


אחד מהביטויים הנפוצים היום בסלנג של בני נוער הוא 'אל תחפור' אבל מי שרוצה למצוא אוצרות מוכרח להגיע אל בטן האדמה.    


 


נקודה למחשבה


בפרשה יעקב מרמה את יצחק על מנת לקבל את הבכורה אותה הוא רכש מעשו. יש כאן בעצם שימוש בשקר על מנת להגיע לתוצאה שהיא צודקת. האם בתהליך חינוכי יש מקום להסתרת עובדות אל לאמירת אמת חלקית על מנת לגונן על תלמידים או להגיע למטרה שהיא ראויה ונכונה?


 

 

 

בית המדרש