ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

שינה יחד באותו בית לאחר אירוסין

ע"י: הרב יובל שרלו

מה דיני ייחוד אחרי אירוסין?האם יש בעיה לישון באותו בית לאחר אירוסין?על כך בתשובה הבאה


שאלה:
שלום רב. אני מאורסת לבחור ישיבה ועומדת להתחתן בעוד כחודשיים.


א. האם כל הפרטים המסועפים, העוסקים ביחסי בעל ואשתו בתקופת הנידה (מלבד איסור ייחוד כמובן), הם הם פרטי האיסורים שביחסים בין ארוס לארוסתו?


ב. כמובן, שארוסי ואני נוהגים לבלות שבתות זה אצל זו. עד עתה, כשארוסי היה ישן בביתי אני הייתי ישנה במקום אחר ע"מ שלא נישן באותו הבית. שנינו אשכנזים. לאחרונה שמעתי שיש זוגות הנוהגים לישון תחת קורת גג אחת אך בחדרים נפרדים.


שאלתי היא, האם יש היתר לישון ביחד באותו הבית אך בחדרים נפרדים, או שמא עלינו להמשיך לישון בבתים נפרדים בשבתות, על אף שלעיתים הדבר בלתי אפשרי ואז נאלצים לוותר על שבת ביחד? תודה רבה, ושבת שלום.תשובה


שלום וברכה. ראשית, מזל טוב, ותזכו להעמיד את חופתכם בזמנה ולראות במילוי משאלות לבכם לטובה.


א. ההלכה אינה מכירה באירוסין הנהוגים היום בשום דרך שהיא בהקשר של דיני אישות (מבחינתה אתם נחשבים כְפנוי ופנויה), הדבר נוגע לדיני ממונות בלבד. בשל כך, אין הבדל בין ארוס וארוסתו לבין כל אחד אחר.


דיני הרחקה נאמרו בבעל ואישה, כיוון ששם הסיכוי שתיפרץ החומה הסוגה בשושנים, גדול יותר. בשל כך נצטווינו על ידי חכמים להתרחק יותר. כיוון שחשש זה אינו קיים כל כך בפנוי ופנויה, לא גזרו חכמים איסור כה גדול, ועל כן לא נמנעו מלהושיט דבר מאחד לשני וכד'.


ב. אין דין האוסר על פנוי ופנויה לישון תחת קורת גג אחת בחדרים נפרדים, כשאין "ייחוד". נהגו זוגות ישראל מנהג יפה ומתוקן, שלא לעשות כן, וכך צריך להמשיך. מבחינה מסוימת, דווקא לאחר אירוסין יש להקפיד יותר, בשל הקירבה העמוקה שנוצרה ביניכם לקראת הקמת ביתכם. מובן, כי הדבר אינו מונע עניינים נאותים של דרך ארץ, כדי שהבית יהיה בית נורמאלי ומלא טבעיות של חיים.


הכל תלוי בסופו של דבר בשאלת הגדרת "בלתי אפשרי", לאמור: לצורך הקמת ביתכם על יסודות זוגיות נכונה ראוי כי תהיו שבתות ביחד בזמן הקרוב. על כן, צריך להתאמץ מאוד הן להיות בשבת ביחד, והן להמשיך מנהג טוב זה שלא ישנים תחת קורת גג אחת. רק אם ממש אין דרך לעשות כן מותר לכם לישון באותה דירה, תוך הקפדה יתרה על דיני הצניעות. כל טוב ושמחינו בשמחתך.
פורסם בספר רשו"ת היחיד

 

 

בית המדרש