ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

שיר השירים (20): סיום התרגום

ע"י: הרב יובל שרלו

בשיעור זה עוסק הרב שרלו בתרגום החל מפרק ח פסוק ח´ ועד סוף התרגום (פס´ י"ד)

Download File להצגת דף מקורות

לנוחות הצופה,להלן התרגום לעברית של התרגום: 

ח. בעת ההיא יאמרו מלאכי השרת אלו לאלו: אומה אחת יש לנו בארץ וזכויותיה קלות ואין לה מלך ושלטון לצאת למלחמה נגד מחנה גוג - מה נעשה לאחותנו ביום שנדברו העמים לעלות עליה למלחמה ?

ט. אז יאמר מיכאל שר ישראל: אם היא עומדת כחומה בין העמים ומבזבזת כספה לשם יחוד שמו של רבון העולם, נהיה אנחנו יחד עם ספריהם סובבים אותה כנדבכי כסף, ואין רשות לעמים לשלוט בהם כשם שאין רשות לתולעים לשלוט בכסף, ואפילו אם היא דלה במצות נבקש בעדה רחמים לפני ד' ויזכור לה זכות התורה שעוסקים בה התינוקות הכתובה על לוח לבם ועומדת בין העמים כארז.

י. משיבה כנסת ישראל ואומרת: אני חזקה בדברי תורה כחומה ובני חסינים כמגדלות. ובזמן ההוא תמצא כנסת ישראל רחמים בעיני אדוניה, ובשלומה ישאלו כל שוכני ארץ.

יא. אומה אחת עלתה בחלקו של רבון העולם, שהשלום עמו, שהיא משולה לכרם, הושיב אותה בירושלים ומסרה בידי מלכות בית דוד שישמרו עליה, כאריס השומר לכרם. ואחרי מות שלמה מלך ישראל נשארה בידי בנו רחבעם. אז בא ירבעם בן נבט וחלק עמו מלכותו ונהג עמו עשרה שבטים על י דברי אחיה השילוני שהיה אדם גדול.

יב. כאשר שמע שלמה את נבואת אחיה רצה להרגו (?) וברח אחיה מלפני שלמה למצרים, ובאותה שעה נאמר בנבואה למלך שלמה שהוא יהיה שליט על עשרת השבטים כל ימיו ואחרי מותו ימשול בהם ירבעם בן נבט, ובשני שבטים יהודה ובנימין ימשול רחבעם בן שלמה.

יג. אמר שלמה בסוף נבואתו: עתיד רבון העולם לאמר לכנסת ישראל באחרית הימים: את כנסת ישראל המשולה לגינה קטנה בין העמים ויושבת בבית המדרש עם הסנהדרין, ושאר העם הנשמעים לקול ראש הישיבה ולומדים מפיו את דברי התורה: השמיעני קול דבריך בשעה שאת יושבת לזכות ולטהר, ואני אסכים לכל מה שאת עושה.

יד. בשעה ההיא יאמרו זקני כנסת ישראל: ברח לך, ואדוני רבון העולם, מהארץ הטמאה ותשכין שכינתך   בשמי מרום, בשעות הצרות, כשאנו נתפלל אליך, תהיה דומה לצבי אשר בשעת שנתו הוא סוגר עין אחת ופותח את השניה, או כעפר האילים שבשעה שהוא בורח הוא מסתכל לאחוריו - כן תהיה גם אתה משגיח בנו ומסתכל מן השמים בצערנו ובסיגופינו, עד הזמן שתרצה בנו ותגאל אותנו, ותוליכנו אל הר ירושלים, ושם יעלו לפניך הכהנים קטורת סמים

 

 

בית המדרש