ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

אורות המלחמה (המשך)

ע"י: הרב יובל שרלו

השיעור ממשיך לדון בפרקי אורות המלחמה של הרב קוק,ובשאלת הקשר בין מלחמה לגאולה

 

 

בית המדרש