ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

חתונה עם אישה שידוע שלא תשים כיסוי ראש

ע"י: הרב יובל שרלו

האם יש איסור להתחתן עם אישה שידוע שלא תשים כיסוי ראש, כי כך אני גורם לה לעבור על דברי חכמים? על כך בתשובה הבאה

שלום וברכה.


הבעיה איננה בכך שאתה גורם לה לעבור על איסור. את חשבונותיה עם הקב"ה הנח לה. השאלה נוגעת דווקא לך עצמך - מה מלמדים עקרונותיה של בחורה זו על רמתה הדתית ועל רצונה להיות שותפה עימך בעבודת ד'. למעשה מדובר בשתי שאלות - ראשונה נוגעת לגבי עצמך - האם נושא זה הוא חלק מהותי מעולמך ומאישיותך או שאתה חש שהוא גיבנת מסוימת שאתה מוכן להשלים איתה ולעשות את הנדרש, אך נושא האמונה והמצוות אינו הופך להיות חלק מהמרכיב האישיותי בעולמך. אם אצלך הדבר אינו חשוב כל כך מה לך כי תלין עליה. אם לגביך זהו עולמך הרוחני והפנימי - קשה מאוד ליצור קשר שאינו בנוי בזה.


לאחר מכן, עליך לפנות אל הכרת דמותה ולראות מה מבטא סירוב זה. צריך להיזהר שלא לשים את כיסוי הראש כנושא הרוחני היחיד העומד על הפרק בבואנו להתקשר התקשרות בנישואין. שכן ישנם יסודות רבים של תורה ומצוות, ואם היא גומלת חסדים ומכניסת אורחים ושולחת בניה לתלמוד תורה ואוהבת את ד' וכד' - אלא שמסיבות שונות אינה הולכת עם כיסוי ראש מלא, איני חושב שמבחינה הלכתית אין קושרים קשרים. אני מאמין כי לא אנו קובעים את יחסו של הקב"ה אלינו, ולעולם לא הבנתי מדוע מבחינה קטגורית זו שהולכת בלי כיסוי ראש גרועה מזו שאין עניים בני ביתה.

אולם, יותר מדי פעמים הסירוב לכסות את הראש נוגע במקומות יותר בעייתיים, ומלמד על עמדות יסוד בנוגע לאמונה בחיי המשפחה. על כן, אם הדבר כך, וענית לשאלה הקודמת ששאלת את עצמך שהנושא מהותי אצלך - ייקשה עליכם מאוד להקים בית משותף. אם אצלך הדבר אינו כה חשוב, או לחילופין - לבחורה יש בעיה עם כיסוי הראש אך אין בבעיה זו כדי להוות עדות לתהום עמוקה יותר בינה ובין ההלכה (מה שקשה להניח, אבל קורה), ניתן להמשיך ולבדוק את הקשר ביניכם. כל טוב.

פורסם בספר רשו"ת היחיד שיצא בהוצאת הישיבה

 

 

בית המדרש