ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

בלי עין הרע

ע"י: רועי זמיר

עין טובה היא אחד מהכלים החשובים ביותר של המחנך היא מובילה לאמון ומאפשרת צמיחה של התלמיד. עין טובה היא גם האופן בה על המחנך להתבונן בעצמו ואותה עליו להקנות לתלמידיו.


בפרשה אוסף יעקב את בניו ואומר לכל אחד מהם דברים אחרונים לפני מותו. על יוסף אומר יעקב את הפסוק "בן פרת יוסף בן פרת עלי עין". המדרש אומר שפסוק זה מלמד אותנו שאין עין הרע שולטת בזרעו של יוסף. בנוסף לכך פסוק זה משמש סגולה נגד עין הרע. במבט ראשון נראים דברי המדרש תמוהים שהרי קשה לומר שיוסף חי חיים נוחים ונעימים ויתרה מזו הקנאה והאופן בו הסתכלו עליו גרם לו לסבל ולייסורים לא פשוטים. קנאתם של האחים בו גורמת לכך שהם משליכים אותו לבור ולאחר מכן מוכרים אותו לעבד ומרחיקים אותו ממולדתו ומבית אביו . ועינה הרעה של אשת פוטיפר מביאה לכך שהוא מושלך לתקופה ארוכה של מאסר. אז מדוע דווקא פסוקו של יוסף למוד הסבל והקנאה הפך להיות פסוק שמגן מפני עין רעה?


התשובה לשאלה זו גנוזה בסוף הפרשה שלנו לאחר מותו של יעקב חוששים האחים מכך שכעת יוסף יפגע בהם ומגיעים אליו לומר לו שאביהם ציווה שלא יפגע בהם. על כך עונה להם יוסף "אל תיראו, כי התחת אלוקים אני?  ואתם חשבתם עלי לרעה והאלוקים חשבה לטובה, למען עשה כהיום הזה להחיות עם רב.


עין הרע אינה רק פעולה במובן המיסטי. היא קשורה לשאלה כיצד אני חווה את עצמי ואיך אני מתייחס למבטים של הסביבה עלי. עד כמה הם גורמים לי ליפול ברוחי או להתייחס לעצמי בצורה שונה מהאמת הפנימית שלי. נוסף לכך נושא עין הרע נוגע בשאלה עד כמה אני תולה את מה שקורה לי באחר ובסביבה ועד כמה אני תולה את מה שקורה לי בהתנהגות שלי עצמי, ובהקשר עמוק יותר ברצון ה' ובשליחות ובמשימות מוטלת עלי.


מבטם המנוכר של האחים על יוסף בצעירותו הביא עליו ייסורים רבים אך יוסף בוחר שלא להתייחס  אל האחים ואל האירועים מתוך נקודת מבט זו. יוסף מייחס את כל התהליך אותו הוא עובר  לתוכנית האלוקית ולשליחות שהטיל עליו ריבונו של עולם , להחיות את העולם בשנות הרעב הקשות ולהציל את אחיו ואת בית אביו. התייחסות זו של יוסף והעין הטובה בה הוא בוחן את המציאות ובה הוא מתבונן על אחיו היא זו שיוצרת את הסגולה המיוחדת עליה מצביע המדרש. ביוסף לא פוגעת עין הרע מפני שהוא רואה את האירועים כנפעלים על ידי ריבונו של עולם. הוא המתייחס לאתגרים הניצבים בפניו ולא למבטם של הסובבים אותו.


עין טובה היא אחד מהכלים החשובים ביותר של המחנך היא מובילה לאמון ומאפשרת צמיחה של התלמיד. עין טובה היא גם האופן בה על המחנך להתבונן בעצמו ואותה עליו להקנות לתלמידיו. על האדם להביט על המתרחש סביבו כאתגר וכשליחות אליה הוא נקרא ולא לראות את העולם ככזה שמונע ומושפע על ידי כל מיני כוחות זרים ומבטים לא אוטנטיים הבאים מן החוץ. התבוננות כזו בעין טובה היא הפנמיות של הסגולה שאנו לומדים מיוסף.


 

 

 

בית המדרש