ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

הרצאת נשים בכנסים-זו בעיה?

ע"י: הרב יובל שרלו

האם יש בעיה בהרצאת אישה בפני גברים?האם הכנס רבנים היה מקום שאישה תרצה?על כך בתשובה הבאה


שאלה:


שלום לרב, לאחרונה התקיים כנס מטעם מכון פוע"ה בנושאי פוריות, בעיות ופתרונות. עלו טענות מקרב גופים מסויימים על כך שלא נתנו לנשים להרצות באותו כנס (למרות שאלו לכאורה נושאים נשיים ברובם).יש לי שתי שאלות:
1. האם מותר באופן עקרוני לאשה להרצות בפני קהל שהוא גם גברי?
2. האם בכנס מסוג זה היה, לדעתך, מקום שאשה תרצה?
תודה.


 


תשובה:


שלום וברכה אענה על שאלה זו רק במישור ההלכתי: איסור הרצאת נשים בפני גברים מבוסס על שני שלבים:
א. הערכה עובדתית כי אישה המרצה בפני גברים גורמת למחשבות לא צנועות, והדבר מהווה אירוע לא צנוע.
ב. קביעה הלכתית כי אם זה אכן כך - אסור לנשים להרצות בכנס.
ברם, ניתן לערער על שתי השלבים האלה:
א. מבחינה עובדתית, איני מבין מפני מה מתייחסים לנשים כאל איום במישור המיני. אם אישה לבושה כראוי, והיא מרצה עניינית על הנושאים שבהם היא מומחית, ואין היא נוקטת בשפת גוף לא צנועה, אין הדבר צריך לגרום להרהור אצל גברים. גברים יכולים וצריכים להתייחס אל הדברים שהיא אומרת ברמה העניינית בלבד, ושום דבר לא אמור לפתות אותם מעבר לזה. כאמור, זה דיון עובדתי, ואני מוטרד מאוד מהעובדה כי דווקא אצל יראי ד' קיימת מציאות שרואים בכל אישה את המיניות שבה. מבחינה מסוימת, הדבר גם מהווה לעג גדול ליראי ד'.
ב. מבחינה הלכתית, העובדה שיש סכנה של גרימת הרהור עדיין אינה מדירה נשים מלהרצות. הראיה החזקה ביותר לדבר היא העובדה שאין פוסק הלכה כלשהו התובע מהנשים ללכת ברחוב עם רעלות (יש אפילו התנגדות נמרצת לכך) אף על פי שבוודאי הנוי העיקרי של האדם הוא בפניו. הדבר מלמד כי ההלכה מטילה את חובת הצניעות לא רק על הנשים לבושן והופעתן, כי אם גם על הגברים, החייבים להתמודד עם אתגרי הצניעות בתוך עצמם. על כן, איני מצליח להבין מפני מה מבחינה הלכתית מונעים מנשים להרצות הרצאות ענייניות בתחום מקצוען, בשעה שהן לבושות כראוי ונוהגות בצניעות, ולא מאזינים להן כשם שמאזינים לגברים, ועוסקים בתכנים בלבד.
בשולי הדברים אני מבקש להעיר כי מטריד אותי שהדיונים העיקריים בהם רבנים מעורבים הם דיונים בתחומים אלה. עיקר תחום העיסוק שרבנים צריכים לעסוק בו הוא בעניינים רבים אחרים, למן עשיית צדקה ומשפט ועד עבודת ד' ודביקות בו, ובכך עוסק רוב מוחלט של התורה שבעל פה. טוב לצניעות דווקא לעסוק בה פחות, ואז היא גם צנועה יותר. כל טוב


 


 

 

 

בית המדרש