ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

האם הרב שרלו נגד מכון פוע"ה?

ע"י: הרב יובל שרלו

האם הרב שרלו נגד מכון פוע"ה?למה הוא כותב נגדם? על כך בתשובה הבאה


שאלה:
שלום לרב ראיתי את הדברים שכתבת על הרצאת נשים נגד פוע"ה. אבל יש שיקולים נוספים למכון פוע"ה לגבי הרצאת נשים שהם לא רק שיקולים הלכתיים, ולמה אסור להם לשקול את השיקולים האלה ? תודה


 


התשובה:


שלום וברכה מעולם לא יצאתי נגד פוע"ה. יש לי מחלוקת אתם בנושאים רבים, ואחד מהם תראה בהמשך, אולם החשיבות של מכון פוע"ה היא כל כך גדולה, והמזור שהם הביאו לכאבים רבים הוא כל כך עצום, שיציאה נגד המכון הזה צריכה להיות בתקשורת אתם ולא בפומבי.
על כן, בשורה הראשונה של הדברים שכתבתי ציינתי שאני מתכוון לעסוק בהלכה בלבד ! מה שכתבתי הוא ההלכה, ולא שיקולים נוספים. ההלכה אינה אוסרת הרצאת נשים. מי שיקרא היטב את דעתו של מו"ר הרב ליכטנשטיין הי"ו בדברי הרב בורשטיין יראה כי אף הוא ציטט את דבריו הרב לא כפסיקת הלכה שהדבר אסור, כי אם משיקולים אחרים, שהם לגיטימיים, אולם הם לא הלכה.
השיקולים של מכון פוע"ה הם די ברורים. מתחילת דרכו שם לו מכון זה את הרצון לקבל את ההסכמה של כל החוגים שקיימים ביהדות המאמינה. הדבר הזה חשוב למכון משתי סיבות: הן מסיבות עקרוניות של רצון לפסוק לאור הסכמה כללית ולהיות מקובל על כולם, והן כדי לעזור לזוגות רבים שעלולים לחיות חיי אומללות על אף מצוקתם כי הם לא יסתייעו במקום שאינו מכוון לזרם שלהם.
אלו גם השיקולים לאי-הזמנת נשים לכנס. אפשר שחלק מהרבנים שהתייעצו אתם (וכאמור, ביניהם הרב ליכטנשטיין) הסכימו אתם ביחס למדיניות, אף שמבחינה הלכתית הם לא סוברים שלנשים אסור להרצות. יש לי הערכה מרובה למדיניות הזו, ואני חושב שיש לה הצלחות אדירות. היא בהחלט לגיטימית.
אני דרכי אחרת. איני חושב שנכון ללכת בדרך זו ואיני חושב שאני מסוגל ללכת בדרך זו, וזאת משלוש סיבות: ראשית, מהבחינה התורנית/למדנית אני מעדיף לומר את עמדתי ההלכתית החד- משמעית, ובשל העובדה שאני לא עומד בראש מכון אני לא מחויב ל"פוליטיקה" שכאמור היא לגיטימית ואפילו חשובה. לדעתי, על פוסק הלכה לפסוק הלכה גם במקום שיש בו מחלוקת, ולא תמיד ההליכה לאור כל השיטות היא נכונה מבחינה הלכתית; שנית, דרך זו בסופו של דבר תחייב החמרה על הזוגות במקום בו לא צריך להחמיר, או לחילופין פסקים פרטיים "מקלים" שאיני חושב שזו דרכה של ההלכה. איני רוצה להחמיר במקום בו אסור להחמיר, גם לא דקלרטיבית פומבית, ובמקביל איני רוצה להקל במקום בו אסור להקל, גם לא באופן אישי ופרטי. במקרה דנן, מדובר בהדרה של נשים מהרצאה בתחומי עיסוקן והדבר נראה לי בעייתי מבחינה הלכתית, ועוד יותר - בהטמעה (לא מכוונת מצד פוע"ה) שנשים הם סכנה ואיום, דבר שאינו צנוע מצד עצמו; שלישית, חלק מסוים מהזוגות שנפגשים עם דרך זו בורחים ממנה עוד קודם שפנו לפוע"ה או לאחר מכן, וצריך לתת את המענה לפי העמדה ההלכתית הטהורה. אני שמח שכנס פוע"ה מתקיים ומעריץ אותו, מקיים קשר עם הרב בורשטיין הי"ו, ובד בבד הולך בדרך אחרת. כל טוב


 


 

 

 

בית המדרש