ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

האפוד והחושן

ע"י: רועי זמיר

רועי זמיר מברר את משמעותם של בגדי אהרון הכהן והמסר שהם מעבירים לנו

בפרשת השבוע אנחנו קוראים על בגדיהם המיוחדים של הכוהנים אותם הם נדרשו ללבוש בזמן שעבדו בבית המקדש. הבגדים של הכוהנים במקדש היו זהים ואחידים מלבד בגדו של הכהן הגדול. חלק מהאביזרים המיוחדים אותם לבש הכהון הגדול היו האפוד והחושן. בשני בגדים אלו מופיעים שמותיהם של בני ישראל. תחילה, ה' מצווה להניח על כתפות האפוד שתי אבני שוהם: "ופתחת עליהם שמות בני ישראל. ששה משמותם על האבן האחת ואת שמות הששה הנותרים על האבן השנית כתולדותם... זכרון לבני ישראל ונשא אהרן את שמותם לפני ה' על שתי כתפיו לזכרון" (כח,ט-יב). לאחר מכן, קיים ציווי דומה לגבי אבני החושן: "והאבנים תהיין על שמות בני ישראל שתים עשרה על שמותם פתוחי חותם איש על שמו תהיין לשני עשר שבט" (שם,כא) וגם כאן המטרה מקבילה: "ונשא אהרן את שמות בני ישראל בחושן המשפט על לבו בבואו אל הקודש לזכרון לפני ה' תמיד" (שם,כט). מדוע יש צורך בכתיבת שמות בני ישראל פעמיים לזיכרון לפני ה'? ישנו הבדל בין האופן בו כתובים השמות על כתפות האפוד לבין האופן בו הן כתובים על גבי החושן. על כתפות האפוד כתובים השמות על אותם האבנים  שהיו שוות וזהות זו לזו ומונחות  בצורה מאוזנת על כתפיו של הכהן הגדול. האפוד בעצם מבטא את האחידות והשוויון בין השבטים.  בחושן לכל שבט ושבט יש אבן משלו בעלת מאפיינים ייחודיים וצבע שונה. בכך מביא החושן לידי ביטוי דווקא את הערך של הגיוון והשוני בין השבטים. הכוהן הגדול מזכיר אפוא את בני ישראל בעומדו לפני ה', הן בכתפיו - באופן המבטא את האחדות והשוויון, והן על לבו - באופן המבטא את הייחודיות והשוני. השילוב בין האפוד לחושן מבטא את החשיבות של שתי הערכים האלו  גם יחד.יחד עם זאת, יש בין הערכים הללו איזו שהיא היררכיה. האפוד הוא הבסיס, ואליו מחברים את החושן. רק לאחר שקיים בסיס יציב של אחדות, יש ערך לפתח את הייחודיות השבטית. וגם לאחר שייחודיות זו באה לידי ביטוי, עדיין היא צריכה להישאר מחוברת לבסיסה המאחד - "ולא יזח החושן מעל האפוד".


גם בפן החינוכי יש לשלב בין שני הערכים. האחד הוא ערך האחדות ובנית המכנה המשותף והגיבוש הבסיסי של הכיתה או בית הספר ומתוך כך יש לפעול גם  כדי להביא לידי ביטוי את הייחודיות של כל שבט ושבט, של כל כיתה וכיתה ושל כל אדם ואדם. ( הדברים מבוססים על מאמר של הרב אמנון בזק)נקודה למחשבה


אנחנו קוראים בפרשה על בגדיהם של הכוהנים אותם הם נדרשו ללבוש בעת מילוי תפקידם . בגדי הכהונה הם בגדיהם של בעלי התפקיד. בחלק גדול מבתי הספר יש נוהג של תלבושת אחידה לתלמידים  האם נכון לדרוש גם ממורים ללבוש תלבושת אחידה ?


 


 


 

 

 

בית המדרש