ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מהי שחיתות שלטונית?

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב שרלו מדבר על הממשלה שהוקמה ובזבוז הכספים שהיא גורמת ועל השחיתות הנגרמת מכך


המשפטיזציה המאפיינת את ההתנהלות הנוכחית במדינת ישראל היא גורם הנזק העיקרי לתשובה הלא-ראויה לשאלה זו. היא המעצבת כיום את התשובה לשאלה זו במישור האישי והפרטי: שחיתות שלטונית היא מעילת כספית של אחד מגורמי השלטון. בשל כך, העיסוק העיקרי בהקשר שבין שחיתות ובין שלטון נוגעת לשאלת מעטפות כסף, הטיית מכרזים, רישום כוזב במסמכי תאגיד, הפרת אמונים וכדו'. זה המחיר הכבד שאנו משלמים על כך שהדיון בנושאים ציבוריים נעשה בשפה משפטית בלבד. הגענו למצב בו הקריטריון לאורו נבחן שלטון הוא הרשעה או אי-הרשאה בדין, וקובעי האיכות והיושרה של השלטון הם האמצעים הכספיים שיש בידו כדי לשכור את עורכי הדין הממולחים ביותר.


לעומת כל התפיסה השגויה הזו קבעו נביאי ישראל קריטריון שונה לחלוטין לבחינת שלטון: השאלה העיקרית היא השאלה האם מבנה השלטון ותכניו נועדו כדי להנהיג את האומה בדרך הטובה ביותר האפשרית, ובתשומת הלב הראויה הן לאלה שבצידי הדרך - הגר היתום והאלמנה ומקבילותיהם המודרניים, והן לשאלות החוץ והביטחון של האומה. זה הקריטריון היחיד שלאורו יש להסתכל על השלטון, ולאורו בחנו נביאי ישראל לאורך הדורות את השאלה בדבר יושרתו של השלטון וטיבו. על פי קריטריון זה ניתן לקבוע כי עוד לפי שפעלה ולו פעולה אחת וקיבלה החלטה אחת - הממשלה הזו היא ממשלה משחיתה מעצם המבנה המעוות שלה.


ממשלה בה מכהנים שרים שאין כל צורך בכיהונם, והם נמצאים שם רק לצורך פתרון תאוותיהם האישיות; ממשלה הבנויה באופן שמפקיע את יכולת הכנסת לתפקד בשל כמות השרים וסגני השרים; ממשלה המשקיע הון עתק בשעה זו רק לצורך קיומה - בשרים, לשכות שרים וכל המערכת שסביבם; ממשלה שלא ניתן להצביע ולו על צורך אחד המחייב את המבנה המסורבל שלה - זו ממשלה מושחתת מעצם הוויתה. השחיתות אינה נובעת מההתנהגות האישית של חבריה, שיש לקוות שהיא תהיה למופת; היא טמונה במבנה היסודי של הממשלה הזו.


המבנה המעוות של הממשלה עיקר לחלוטין את תוכנה של השליחות הציבורית, של הפעולה לטובת האומה, של סולידריות עם המציאות הכלכלית הקשה, ושל האמון שאזרחים נותנים בשלטון שהוא פועל לטובתם. מבנה הממשלה מקרין על החברה כולה - אל תדאגו אלא לעצמכם, ואל תפעלו אלא לטובתכם. כל המילים המופלאות ממערכת הבחירות קורסות אל מול משרדי ממשלה מיותרים, שרים ללא תיק שאין צורך אמיתי בקיומם, ושל צורת שלטון שנבנתה כדי לספק מאוויים. זו שחיתות שלטונית מהותית. לא פרסונלית. ממשלה זו אינה ראויה לאמון לא בגלל תכניה אלא בשל המבנה שלה.


כשמנסח הרמב"ם בהלכות מלכים את היעדים ששלטון צריך לשים נגד עיניה הוא רושם כך: "...ובכל אלו הדברים דינו דין, ובכל יהיו מעשיו לשם שמים, ותהיה מגמתו ומחשבתו להרים דת האמת, ולמלאות העולם צדק, ולשבור זרוע הרשעים, ולהלחם מלחמות ה'...". לו הייתה הממשלה מוקמת לאור עקרונות אלה היא הייתה נראית לגמרי אחרת. ולוואי וזכינו

 

 

בית המדרש