ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

חינוך בעידן הפוסט-מודרני (3)

ע"י: הרב יובל שרלו

בשיעור זה ממשיך הרב שרלו את המבוא לפוסטמודרניות כהקדמה לדיון על החינוך

 

 

בית המדרש