ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

ביקור האפיפיור בישראל

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב יובל שרלו מסביר את יחסו לביקור האפיפיור בישראל

 


אני שמח על בואו של ראש הכנסיה הקתולית לארץ ישראל. קשה לי מאוד ביקורו בארץ ישראל.


בביקורו של ראש הכנסיה הקתולית הוא יראה את ארץ ישראל הפורחת, המלבלבת, המשגשגת. עובדה זו תטפח שוב על פניה של הכנסיה אותה הוא מייצג, שסברה שתם זמנו של עם ישראל, וכי תפקידו התיאולוגי הוא לשאת את אות הייסורים כעדות לקיומה של הברית החדשה. ארץ זה היא יותר ממוזיאון - היא עדות חיה לכל מה שאנו מבקשים לומר לו.


בביקורו בארץ הוא ממשיך את ההכרה של הכנסיה הקתולית במדינת ישראל. הוא אורח רשמי של מוסדות המדינה, נפגש עם ראשי המדינה כהיפגש ראש מדינה האחת עם רעו, ומקבל על עצמו ועל הכנסיה שאותה הוא מייצג את קיומה של מדינת ישראל כמדינה ריבונית ועצמאית.


בביקורו במקומות הקדושים הוא מעצים את היותה של ארץ ישראל ארץ הקודש. יש הבדל בין קדושתה לעם ישראל - קדושת העתיד - ובין קדושתה לשאר הדתות, אולם עצם ההטמעה של התייחסות קדושה אל הארץ הזאת, ואל יחסי אדם ואלוקים היא תרומה עצומה לטובתה של העולם ופיתוחו.


בביקורו בארץ הוא יראה את שרידי השואה שקמו מאפר, והקימו דור של ישראלים בגוונים שונים. הכנסיה שבראשה הוא עומד נושאת באחריות מסוימת לשואה, שהייתה שיא של רדיפות אנטישמיות ואנטי יהודיות מבית מדרשה של האינקוויזיציה הקתולית. את תוצאות השואה הוא לא יפגוש ביד ושם בלבד, אלא בכל מקום בארץ הזאת - בכל ישוב, מפעל, אירוע תרבות ומחלף תחבורה. מעפר קמנו לאחר עשרות שנים מועטות, ואנו מהווים עדות חיה לנצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. הוא גם יעצים את התיירות הצליינית לארץ זו, ואין שגרירות טובה יותר לעם ישראל מאשר אלה המבקרים בה.


בביקורו בארץ הוא ימשיך את מגמת הפיוס שבין הנצרות הקתולית ובין עולמנו. כל כך הרבה צלקות קיימות, שברים ואברים קטועים, עד שלא ניתן לדלג על ההיסטוריה כל כך מהר, והדבר ייקח זמן רב, וגם יחייב אותו ואת הכנסיה שבראשו לעשות הרבה מעבר למה שהם עושים כיום. ואף על פי כן, אוזנינו לא אטומות גם לשינויים המסוימים המתחוללים בעולם הקתולי, וביקור זה יכול לאמץ ולהגביר אותם, במבט כלפי העתיד.


בביקורו בארץ הוא ישמע את הביקורת הגדולה שיש לנו עליו. הוא ישמע על אחריותו למאבק הבלתי מתפשר בהכחשת השואה, ויתרום את חלקו בכך; הוא ישמע על תביעתנו כי יסיר את ידו משאיפות טריטוריאליות בארצנו; הוא ייאלץ להאזין לביקורת שלנו על כל האוצרות הגנוזים של העם היהודי הנמצאים במרתפי הותיקן, ועל אי-פתיחת ארכיוני תקופת השואה; הוא ישמע את ביקורתנו על החייאה של עיקרי דת נוצריים הכוללים בתוכה רצון סמוי וגלוי להכחיד את עם ישראל; הוא ישמע את ביקורתנו על מעשיו שלו עצמו - לא רק בנערותו, כי אם גם לאחרונה בועידת דרבן 2, ועוד דברים שיש לו לומר.


בביקורו כאן אף אנחנו נאזין בקפידה. נאזין לדבריו על הצורך בהתבוננות קדימה בלי לשכוח לרגע את העבר ולהתעלם ממנו; על קריאתו לשלום ולפיוס והיותו צליין של שלום (אלא שאנו לא מוכנים להיות אלה האחראים בלעדית לתג המחיר); נאזין לדבריו על החשיבות העליונה של השיח הבינדתי, הנעשה כיום מתוך הרתמות משותפת לתחומים בהם ניתן לשתף פעולה; נאזין לדבריו הרבים על הציפיות מהדת ומהאמונה להיות הגורמים המשקיטים ומנמיכים את הלהבות ולא אלה שמעצימים אותם, ועוד ועוד. אנו נאזין לדבריו, ואלה שיעלו בקנה אחד עם החיוב שבביקור זה יזכו גם אצלנו להיענות.


קשה יהיה לנו הביקור של ראש הכנסייה הקתולית בארץ הקודש. ואף על פי כן, אנו מברכים עליו מאוד מאוד.ברוך הבא. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן.

 

 

בית המדרש