ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

לא להשאיר וואקום

ע"י: רועי זמיר

אסור לעזוב מישהו באמצע התהליך כי פשוט נמאס לך. אם התחלת לבנות ולצעוד יחד אם ילד קדימה והא נסמך על עזרתך אינך יכול פתאום להחליט מטעמים שהם אינם חינוכיים או נצרכים לטובת החניך להחליט שאתה נסוג.

פרשת בהר עוסקת בעיקר בענייני השמיטה והיובל. עניינים אלו מעמידים בפנינו עולם שלם של מצוות שעניינם הוא  בין השאר התמיכה העזרה והסעד לשכבות החלשות בחברה שאינם מצליחות להתפרנס. חלק אחד של מצוות אלו הן תקנות של צדק שמצמצמות את האפשרות שיווצרו בתוך החברה פערים גדולים מדי כמו החובה לא למכור קרקעות לצמיתות אלא להחכיר אותם עד לבוא היובל ואז שבות הקרקעות לבעלים המקוריים וחלק מן המצוות נוגעות יותר לנושא החסד שבמרכזו מצוות הצדקה. מדרש תנחומא מחבר בין שני התחלות של פסוקים שהאחד וכי ימוך אחיך ומכר מאחוזתו  פותח את נושא על גאולת הקרעות שהיא תקנה משפטית של צדק ואת הפתיחה לפסוק העוסק בחובת הצדקה וכי ימוך אחיך ומטה ידו שעוסקת בחסד שעל פניו הוא וולונטרי יותר מחבר אותן יחד ואומר את הדברים הבאים.


(ו)וכי ימוך אחיך ומכר מאחוזתו. וכי ימוך אחיך ומטה ידו
זה שאמר הכתוב: אל תגזול דל כי דל הוא כי ה' יריב ריבם (מש' כב כב-כג).


: מהו אל תגזול דל?
וכי יש אדם גוזל דלים. ומה גוזל ממנו אחר שאין לו כל?!
אלא אם היית למוד להיות מפרנסו, וחזרת בך ואמרת, עד מתי אני מספיק לזה, ואת מונע שלא ליתן לו, אם עשית כך, דע שאתה גוזלו. הוי אל תגזול דל כי דל הוא, אלא הוי מפרנסו, שאין לו מקום אחר.


המדרש מביא פסוק שאוסר לגזול דל ושואל את השאלה כיצד ניתן לגזול אדם שאין לו כל. תשובתו היא שהתחמקות ממתן צדקה לאדם לו היית רגיל לעזור בגלל שכבר נמאס לך לעשות זאת היא בעצם שקולה ודומה מבחינה פנימית לגזל. תפיסתו של המדרש היא שהצדקה איננה רק מחווה של רצון טוב שמתעוררת בעקבות איזו התעוררות חד פעמית של האדם, היא איננה רק חסד אלא היא גם כן חלק מעולם הצדק מהעולם של החובה. למדרש הזה יש השלכות חברתיות רבות ביחס לשאלות הנוגעות בתמיכה ובהפסקת תמיכה לאנשים שהתרגלו לקבל אותה אבל יש לו גם השלכות לעולם החינוכי.


אסור לעזוב מישהו באמצע התהליך כי פשוט נמאס לך. אם התחלת לבנות ולצעוד יחד אם ילד קדימה והא נסמך על עזרתך אינך יכול פתאום להחליט מטעמים שהם אינם חינוכיים או נצרכים לטובת החניך להחליט שאתה נסוג. זה לא צודק להשאיר אדם בוואקום. לא בוואקום כלכלי ולא בוואקום חינוכי או טיפולי. אם מסיבות שונות יש צורך בחילופי משמרות יש לעשות אותם בצורה הנכונה.


 


נקודה למחשבה


בפרשה אנו עוסקים בנושא השמיטה אחת לשבע שנים יש להפקיר את השדות וכל מי שרוצה יכול לבוא וליטול. האם יש אנלוגיות ואינרפטציות לרעיון השמיטה גם במערכת החינוך.

 

 

בית המדרש