ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

החזרה בתשובה בציונות הדתית

ע"י: הרב יובל שרלו

למה בציונות הדתית אין החזרה בתשובה?האם זה נכון?לקראת שבועות-שות על חזרה בתשובה


שאלה:


לכבוד הרב השלום והברכה,מדוע הציבור שלנו (הכיפות הסרוגות) רדום בכל הקשור להחזרה בתשובה? מדוע אין אצלנו התלהבות לנושא? מדוע אין מכונים וישיבות לחזרה בתשובה בציונות הדתית? מדוע אנו לא רואים תלמידים של הרב מחלקים בצמתים קלטות עם שיחות של הרב לעוברים ושבים?


שאלתי לפני מספר שנים את השאלות הנ"ל את אחד הרבנים היחידים שעוסקים בהחזרה בתשובה בציבור שלנו, ותשובתו הייתה שעדיין אנו צריכים לבנות את עצמנו. ואני הקטן שואל - עד מתי? בברכה.


 


תשובה:


העובדה כי הציבור שלנו אינו עוסק באופן ישיר בקירוב ישראל לעצמם ולאביהם שבשמים ובהחזרה בתשובה מלאה, היא לבושתנו. אמנם, דברים רבים אנו עושים כדי לקרב, ופעולות רבות שאחרים עושים להחזיר בתשובה דווקא מרחיקות מאוד ונועלות דלתות רבות. ברם, אין אנו יכולים לפטור עצמנו מכך. לו לפחות היינו אנו מציגים חזות מלאה ושלמה, ועל ידי כך גורמים לאחרים לרצות ללכת באור ה' - דיינו. עתה כשאין אנו כאלה, אין לנו אלא להתבייש בכך שאין דבר זה נוגע ללבנו די.


הדרך לעשות זאת היא כפולה. כאמור, קודם כל יש להיות דמות מלאה ומושכת, ועל ידי כך הדבר מביא אחרים לרצות להיות כמונו. אם לא נטלנו קורה מבין עינינו לא נוכל לדבר על נטילת קורה מעיני אחרים. דבר שני הוא הקמת מכונים ללימוד תורה ולקירוב לבבות. אין די ב"מכון מאיר" אחד, ואנו צריכים להרחיב את המעגל הרבה מאוד. לו הייתה לי אפשרות, היה זה הדבר הראשון שהייתי עושה.


בניין עצמנו יהיה חלק מבניין הכלל, ואין לנו אלא ליטול את המשימה ולהתחיל לעבוד.כל טוב.


התפרסם בספר רשות הציבור שיצא בהוצאת הישיבה

 

 

בית המדרש