ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

עמדתי ההלכתית כלפי הרב שרמן ופסיקותיו

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב שרלו מסביר לשואל ששאל מהי עמדתו כלפי הרב שרמן ונוזף במי שפוסל את כל פסיקותיו ללא דיון ענייני


שאלה
לא ברור לי למה הרב שותק בפרשת הרב שרמן. הרב שרמן פוסק פסקים פוליטיים שאין להם שום קשר להלכה ומתעלל ממש בגרים ואתה שידוע ביושרך ובצידקותך יושב ושותק.
למה אתה פוחד להגיד בדיוק את מה שצריך להגיד ?


סליחה על ההתפרצות.


 


תשובה


שלום וברכה


א. אני רואה בחומרא את הדברים שכתבת על הרב שרמן הי"ו. אני מניח שלא קראת את פסק הדין, ואתה מתייחס רק לכותרות עיתונאיות. אני לא יכול להגיב לפסק הדין שלו בלי שקראתי את הדברים. הפסילה הטוטאלית של רב בשל העובדה שהוא פסק פסק שלא מוצא חן בעיניך היא מנהג חלק מהיהדות החרדית הליטאית ולא דרכה של ההלכה וכבוד תלמידי חכמים. לאור מה ששמעתי על פסק הדין במקרה הזה הרב שרמן צודק כנראה, ואני מקווה שכל רב היה פוסק כך אם היה מקרה כזה מגיע לפניו. ברם, לא קראתי את פסק הדין, ועל כן גם ההערכה שלי שהוא צודק לאור מה שפורסם היא בערבון מוגבל. צריך להיות אדם ישר, לבקש את דבר ד´ באמת, ולבחון את המקרה לגופו ולא לגופו של אדם.
ב. אמנם, יש לי טענות קשות נגד הרב שרמן, ויותר מזה - נגד המשך כיהונו בתפקידו הרם, וזאת משתי סיבות. הסיבה הראשונה היא סיבה פסיקתית - הרב שרמן אימץ שיטה מאוד חריגה ייחודית וקיצונית של דיני גיור. לא זו בלבד שהוא אינו חש בגודל השעה שהיווה נימוק מרכזי בדברי רבנינו לפסוק אחרת, הוא עושה שני נזקים גדולים: בשל המדיניות הזו יגברו נישואי התערובת בעם ישראל, ויהודים רבים יתחתנו עם גויים של ממש. במצבים אלה, רבנים רבים רבים פסקו שיש ללכת דווקא בשיטות המקילות יותר. מעבר לכך, ישנם איסורי תורה חמורים ביותר בנושא אונאת הגר. כשיש איסורי דאורייתא כה חמורים צריך לחשוש להם, ולהיזהר שלא לפגוע בגרים. הרב שרמן מעדיף לפסוח על החומרות של איסורים אלה, וללכת לאור חומרות של איסורים אחרים - הכנסת גויים לעם ישראל. ההכרעה שלו לטובת חומרות אלה על פני חומרות אלה - היא החלטה שגויה, לא נכונה מבחינה הלכתית וגם גורמת נזקים רבים להלכה. צריך ללכת על שני הדברים כאחד מבחינה הלכתית יסודית.
ג. אני מכיר היטב את הטענה של הפרדוכס - כיוון שהם לא גרי אמת אין איסור לאונות אותם. ברם, היא לא תקפה. היא לא תקפה בשל העובדה שחלק מהם הם כן גרי אמת גם לפי שיטתו, וטרטור גרי האמת היא לאווים רבים מדאורייתא. איני מבין איך לא חוששים לכך. מעבר לכך, זו השיטה הידועה: לא צריך לכבד רב פלוני כי הוא בעצם לא רב אם הוא אומר דעות כאלה וכדו´. זו שיטה נלוזה.


ד. הטענה השניה נגד הרב שרמן היא שהוא התחיל בניצול ההלכה לצרכים פוליטיים. זה מה שהוא עשה בפסק הקודם המפורסם שלו. הוא גייס את עמדתו ההלכתית לא כדי לפסוק מיהו גר על פי ההלכה, אלא מיהו "רב" על פי ההלכה, וניצל את מעמדו בבית הדין העליון כדי להכריע מיהו רב ומי אינו רב. בכך הוא חצה את הקווים הראויים לפוסק ההלכה.
ה. אני מעריך כי בשל שתי הפעולות האלה הולכים וגוברים הקולות לביטול מעמדם החשוב כל כך של בתי הדין במדינת ישראל. המדיניות הזו היא שתביא לחורבן גדול לעולם התורה ולעולם ההלכה. חילוניים לא יזדקקו יותר לבתי הדין, וירבו ממזרים וגויים בישראל; אוהבי התורה ונאמני ההלכה יסלדו מהעמדה ההלכתית והפוליטית הזו, יקימו בתי דין אלטרנטיביים, והדבר יביא כאמור לחורבן גדול.


ו. בשל כך, אכן ראוי להתנגד התנגדות נמרצת למדיניות שהרב שרמן הוא אחת ממיצגיה.לא רק להתנגד, אלא לשאת ברמה את קולה של ההלכה המחייבת לעסוק בגיור בזמן הזה מתוך מדיניות אחרת לחלוטין. ברם, צריך לטעון טענות אמת ובשום אופן לא ללכת בדרך הנלוזה של פסילה כללית מעצם העובדה שהרב שרמן אמר דבר מה והוא פסול. זו אינה דרכה של ההלכה, של אהבת תורה ושל יראת שמיים.


 


 

 

 

בית המדרש