ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מוכרים אותנו

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב שרלו יוצא נגד הרפורמה במנהל מקרקעי ישראל. הדברים פורסמו כחלק מהמאבק ברפורמה במנהל

 


מוכרים אותנו. "מוכרים" זו הרפורמה במנהל מקרקעי ישראל. "אותנו" הוא רוב מוחלט של אזרחי מדינת ישראל. מכירה זו היא אינה חברתית, אינה סביבתית, ואינה יהודית. ועל החברתיים, הסביבתיים, והיהודיים כאחד להתנגד לה. לעצור את השוד הגדול.


מבחינה חברתית מדובר בעוול שאין כדוגמתו. אפשר לעטוף אותו בכל עטיפה מבריקה, אולם למעשה מדובר במהלך שיביא לקיבוע נצחי של הפער שבין האלפיון המאיון או העשירון המסוגל לקנות קרקעות באופן פרטי, ובין כל שאר החברה הישראלית. לכאורה מדובר על שוויון - כל אחד מאזרחי מדינת ישראל יוכל לרכוש קרקע לבעלותו הפרטית, ולא רק לחכור אותה ממנהל מקרקעי ישראל. למעשה זהו שוויון מדומה, כי רק מי שמסוגל להרשות לעצמו לרכוש קרקעות - יעשה זאת.


אם הרפורמה תצא אל הפועל, נמצא את עצמנו חוזרים לימי הפיאודלים, בעלי האחוזות והפריצים, כאשר שאר אזרחי מדינת ישראל ישובו למעמד האריסים והצמיתים. זהו שיאה של ההפרטה המנשלת את אזרחי מדינת ישראל מהקרקע השייכת לכולם, ומאפשרת למי שמסוגל לקנות את הקרקע לקבע את בעלותו עליה. מעבר לכך, מדיניות זו רק תחריף את הפער שבין המרכז לבין הפריפריה, ואף זאת בניגוד מוחלט למדיניות החברתית הראויה.


מבחינה סביבתית מדובר בפתיחת דלת בפני נזקים סביבתיים שלא יהיה אפשר לתקן. חלק ממה שמכונה בירוקרטיה הן תקנות של המנהל הבאות להגן על הסביבה. תקנות אלה אמנם מעכבות את תוכניות הפיתוח, אולם הן שומרות עלינו לטווח הארוך. בימים בהם העולם כולו מתגייס להצלת כדור הארץ, מדינת ישראל עומדת להעניק זכויות עוקפות תקנות לאלה שההון הוא המניע העיקרי שלהם.


עתיד הסביבה שלנו משועבד לאינטרסים פרטיים באמצעות חוק ההסדרים. גם את זה ניתן לעטוף, ולהתחייב כי לא יתאפשר הרס הסביבה. אולם עטיפה זו אינה מחזיקה מים. די לנו אם נסייר לאורך קו החוף של מדינת ישראל, ונראה את מפלצות הנדל"ן שנבנו שם, החוסמות את זרימת אוויר הים לכלל אזרחי המדינה ואת הגישה אל החופים, וזאת עוד כאשר המנהל עדיין קיים - ונבין מה יהיה כאשר הקרקעות תהיינה קרקעות פרטיות, ולא בבעלות המנהל. אלה שהמודעות לסביבה נמצאת בבסיס הכרתם חייבים להתגייס כדי לעצור את התהום הזו.


הרפורמה והעברת הקרקעות לידיים פרטיות גם מסכנת את אופיה של המדינה היהודית היחידה בעולם. בראש ובראשונה בשל האתוס הקיים בתורה, המדבר על כך שהארץ אינה נמכרת לצמיתות. אמנם, הנימוק בספר התורה הוא נימוק דתי - הארץ אינה נמכרת לנצח מתוך אמונה שהארץ היא של בורא עולם, אך הרעיון היסודי הוא שהקרקע היא בבעלות כלל עם ישראל, ולא של אנשים פרטיים. גם האפשרות הניתנת לתושבי חוץ לקנות קרקעות בלב ישראל מהווה העברת הבעלות של הקרקעות מהעם היהודי לעשירי העולם. החלטתה השערורייתית של קק"ל - זו המופקדת על קרקעות העם היהודי, לגרום לכך כי הבעלות על קרקעות אלה תהיה לכל המרבה במחיר אך מעצימה זאת.


עוול נורא מתרחש בדלת האחורית של חוק ההסדרים, וחובתו של כל מי שרואה עצמו כחברתי, כסביבתי או כיהודי לעמוד בעמידה המשותפת כנגד חוק זה, ולחסום את אחד המזעזעים החמורים ביותר של אופי החברה הישראלית.


פורסם באתר NRG בערוץ סביבה

 

 

בית המדרש