ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

האם הפסיקות ההלכתיות שלי ניאו-רפורמיות?

ע"י: הרב יובל שרלו

בתשובה לשואלת,הרב שרלו מחדד את עמדותיו ואת עקרונותיו ההלכתיים בעקבות התקפתו של הרב יהושע שפירא שפורסמה היום (יום א).

 

שאלה:

אני עוקבת אחריך כבר הרבה זמן. אני לא זוכרת אפילו פעם אחת שכתבת נגד. אני יודעת שמשמיצים אותך שכתבת נגד הרב שפירא זצ"ל והרב אליהו שליט"א אבל לא מצאתי אפילו מילה אחת שכתבת נגדם, וגם שאלתי אותך ואמרתי לי את אותם הדברים. אני יודעת שלא תגיב גם על דברי הרב יהושע שפירא. אני רק מבקשת שתענה לי על השאלות הבאות:
א. האם אתה עדיין פוסק שמותר לרווקה מבוגרת ללדת מחוץ לנישואין אפילו שזה הוגדר כ"ניאו רפורמה" ? אחרי שזה הוגדר על ידי רב אחר כדבר הכי אכזרי שיש ?
ב. האם אתה עדיין סובר שבני עקיבא צריכה להיות מעורבת לכתחילה ?
ג. האת אתה עדיין תומך ב"קולך" ?
ד. האם אתה עדיין מתנגד ל"שירה חדשה" ?
ה. האם עדיין תלך לכנס "הומואים דתיים" ?
ו. האם אתה מערער על אלוקיות התורה ועל התורה שבעל פה ?
אודה לך אם תענה. אני באמת שואלת את העובדות כדי שאני אוכל לבחור אחרי מי ללכת. תודה

 

התשובה:

תשובה:
שלום וברכה , אענה על מה ששאלת בלבד:
א. בוודאי אני פוסק את הפסק הזה. זו עמדת ההלכה, והיא מנומקת בשני המכתבים שכתבתי. עוד לא ראיתי מקור אחד האוסר זאת - לא מצד ההלכה עצמה ולא מצד רוח ההלכה. אדגיש שמדובר רק בנשים רווקות שהן בישורת האחרונה של האפשרות ללדת (הפסיקות על הקפאת ביציות הן שערוריה הלכתית ורפואית כאחד), ואין מדובר חס ושלום בפירוק יסוד המשפחה בישראל. גם החששות מפני המדרון החלקלק שבדבר אינן רשאיות למנוע את החובה לאפשר לנשים אלה להרות וללדת. איני מבין כיצד ניתן בשם התורה וההלכה לטעון לאכזריות כה גדולה כלפי נשים אלה, שלא הצליחו להינשא, ועתה מבקשים לשלול מהם גם את הזכות להורות. שוב אדגיש כי מותר להלכה להיות כואבת ואפילו דומה לאכזרית וזה חלק מיסוד העקדה שאני כותב עליו פעמים רבות (http://www.ypt.co.il/show.asp?id=20795) אולם אסור לפוסקי ההלכה לנהוג באכזריות במקום שאין ההלכה מחייבת זו.
ב. מעולם לא סברתי שבני עקיבא צריכה להיות מעורבת לכתחילה. אני סובר כי על בני עקיבא להיות צנועה מעורבת לכתחילה., כתבתי על כך פעמים רבות. בוודאי שאני סובר כך גם היום, גם בשל העובדה שזו ההלכה, גם בשל העובדה שזו הדרך להתמודד עם שאלות הצניעות הרבות, וגם בשל ההצלחה הכבירה בסופו של דבר של הציונות הדתית בתחום זה (בלי לעצום עיניים מהכשלונות ומהחובה להתמודד עימם).
ג. איני תומך בקולך ואיני מתנגד לקולך. אני רואה בהן תנועת נשים לגיטימית, שיש לה הרבה מאוד זכויות בגאולת נשים מעוול הנעשה להן, ויש הרבה דברים שאני במחלוקת עימן. בשורה התחתונה: יותר טוב שהן קיימות מאשר שהן לא היו קיימות, ואף על פי כן אני חלוק עליהן בנושאים רבים.
ד. כן. אני מתנגד בכלל ללכת בשולי ההלכה.
ה. בוודאי. אני אלך לשם ואומר את עמדתי ביחס לאיסור התורה החד משמעי מחד גיסא, וביחס לחובה לנהוג באנושיות כלפי אנשים הנמצאים במצוקה מאידך גיסא.
ו. אני מסרב לענות על שאלה מעין זו, ואיני מבין מהיכן היא צצה. הפוסל - במומו פוסל.
כל טוב

 

 

 

 

בית המדרש