ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

חינוך בעידן הפוסט-מודרני (4): סיום המבוא

ע"י: הרב יובל שרלו

בשיעור זה מסיים הרב שרלו את המבוא לפוסטמודרנה כחלק משיעורים הדנים באתגר החינוך בעידן זה

 

 

בית המדרש