ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

נגיעה של עיוור בבחורה לצורך היכרות

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב שרלו מסביר מדוע לדעתו מותר לעיוור לגעת בבחורה לצורך היכרות לקראת חתונה

שאלה:
שלום לרב שרלו
ראיתי תשובה שלך שמותר לעוור להכיר את הבחורה לאור מישוש בפניה. הייתי מבקש ממך להסביר את היסודות של הפסיקה הזאת, כי היא חשובה לי מאוד מאוד. תודה וסליחה על ההטרדה

 

התשובה:

תשובה

שלום וברכה,אמת הדבר שהדברים רמוזים בתשובה המקורית. לאור הבקשה להרחיב וחשיבות העניין לך ארחיב מעט:
א. בשאלות הלכתיות כאלה יש לברר שני יסודות. היסוד הראשון הוא מהו בכלל האיסור, שכן אם אין איסור אין צורך לברר מדוע מותר. קיים איסור של נגיעה של איש ואישה מחוץ להקשר הנישואין. יש מחלוקת ראשונים גדולה האם מגע שאין לו כל משמעות מינית אף הוא אסור. מדברי הרמב"ם משמע שהוא אסור מדאורייתא, אך לא כך משמע מדברי ראשונים רבים אחרים. ברם, הדבר אסור מדרבנן, ופעמים רבות מאוד נכתב באתר על כך. בהזדמנות זו כדאי להוציא את הביטוי "שומר נגיעה" מהלקסיקון, כיוון שהוא מתאר כאילו מי ששומר או שומרת נגיעה הם חריגים שצריך לציין זאת, ולא היא. הדבר אסור.
ב. אולם, גם כאשר אסורים דברים יש לברר האם יש חובות אחרות הדוחות את האיסורים. זה תפקידו העיקרי של פוסק ההלכה - כאשר דברים מתנגשים. עוד קודם לעיסוק באדם עיוור יש לברר סוגיה זו באדם רגיל הרואה היטב. האיסור הקיים אינו רק איסור מגע, אלא גם איסור התבוננות בנשים מפני יופיין. אף על פי כן, לא זו בלבד שחז"ל התירו להסתכל בנשים לפני נישואין עימן, אלא אף חייבו את הדבר. ומפני מה ? בשל העובדה שהגמרא בראש פרק שני של קידושין קובעת שיש חובת "ואהבת לרעך כמוך" בין איש ובין אשתו, ואם אדם מתחתן בלי שהוא מאוהב באשתו - יש כאן הפרה של "כלל גדול בתורה" (אגב, זה גם אחד הבסיסים ההלכתיים המופיעים במהרי"ק המתירים לבן להינשא נגד רצון הוריו). על אף האיסור, חכמים חייבו להסתכל באישה בשל חובת "ואהבת" הדוחה את איסור ההסתכלות.
ג. הדבר נכון גם לגבי עוור. הדרך היחידה שלו להבחין מיהי הבחורה שהוא יוצא עימה היא דרך מישוש פניה. מישוש פניה חסר משמעות מינית - הוא דרך ההסתכלות של העוור. גם עליו חלה חובה לבנות את ביתו באהבה, וזה חלק בלתי נפרד מהדרך בה הוא עושה זאת. על כן, הצירוף של שיטות הראשונים שכלל אין איסור תורה במגע ללא משמעות מינית בתוספת חובת "ואהבת" לא זו בלבד שהוא מתיר לעוור לעשות כך, אלא שאולי ניתן לומר שהוא אף מחייב את המגע הזה.
ד. מהלכות שבת אנו למדים כי לעוור חושבים הרבה מאוד דברים גם אם הוא לא רואה אותם. ההלכה מתירה להדליק תאורה בשבת ליולדת עיוורת, כיוון שהדבר מיישב את דעתה אף שהיא לא רואה. ניתן ללמוד מכך על הכרת ההלכה בצרכים מיוחדים של עיוורים. זה לא אותו הדבר כמו בנושא שלנו, אך המכנה המשותף הוא שלא ניתן לומר שלעיוור כלל לא חשוב איך אשתו נראית. על אף שהוא לא רואה - הדבר חשוב בעיניו מאוד.
ה. זו הסיבה ההלכתית להתיר (ואולי אף לחייב) את הדבר, וכך זוכים גם עוורים להקים את ביתם כהלכה ובאהבה

כל טוב

 

 

 

בית המדרש