ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מכתב לכבוד פתיחת שנת הלימודים האקדמית

ע"י: הרב יובל שרלו

מכתב זה נכתב לבוגרי הישיבה לכבוד פתיחת שנת הלימודים האקדמית.

 


לממשיכי דרכה של הישיבה בעולם האקדמי,


פתיחת שנת הלימודים האקדמית בשבועות בהם אנו קוראים בפרשיות השבוע על דמות האדם, צלם א-לוהים שבו, יכולותיו וכישלונותיו - חוברים יחד לתמונה מלאה ושלמה. אנו מאמינים כי הלימוד האקדמי הוא מימוש דבר ד' וצלם אלוקים שבאדם, והמשך לצווי בימי הבריאה "פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה". במקביל, אנו למדים היטב על ההתדרדרות האפשרית של האדם - באכילה מעץ הדעת ולא מעץ החיים, בשפיכות הדמים הנוראה והראשונית של קין, בהשחתת הארץ ומילואה בחמס, ולא פחות מכך - במגדל בבל.


לאמור: העולם בו אנו חיים דומה לגשר צר מאוד, והעיקר הוא להיות מודע לשני התהומות האורבים לאדם - תהום הבורות והנכשלות מצד אחד, ותהום פיתוח היתר ומיצוי כוחותיו לכיוונים השליליים מאידך גיסא.


זה גם מה שמצופה מכל אחד הפותח היום את שנת הלימודים הזו - שיראה בלימודיו ייעוד ושליחות, יהא התחום שבו הוא עסוק אשר יהא, ובד בבד שיהיה מודע לסכנות ולאתגרים העומדים בפניו, ושעולמו הרוחני ייבנה מתוך העשרת הדעת, ולא חס ושלום ייחרב מכך שתחומים אחרים תופסים את מקום התורה, הצדק והמוסר.


לא אסתיר את מבוכתי מתחומי הלימוד השונים. הסטטיסטיקה מלמדת כי ישנה עליה גדולה בלימוד למטרות רווח כספי מיידי, וירידה הן בתחומי המחקר של מדעי הטבע, והן ובעיקר בהתרחקות מלימוד מדעי הרוח. לו התרחקות זו הייתה נובעת בשל העובדה שאנשים מוצאים את עולמם הרוחני בעולם התורה - הייתי שמח על כך; ברם, לא זו תמונת המצב, אלא היפוכה: תמונת מצב זו מלמדת על כך שהחומריות גוברת, ואילו עולמות הרוח השונים תופסים מקום נמוך יותר בסדר עיצוב חברתנו. גם בשל כך, עלינו לחדש את הברית עם השליחות שאנו מתחנכים לאורה, ולהפיץ את בשורת הרוח, היהדות, המוסר והצדק בכל מקום בו אנו נמצאים.


לאורך הלימוד כולו בישיבה חנכנו את עצמנו לראות את עולם הישיבה כעולם החממה, המעניקה יסודות תורניים עמוקים לאורך החיים כולם. חלק נבחר נשאר בעולם התורה לאורך חייו כולו, וממשיך את השליחות בעולמה של תורה; רוב לומדי הישיבות בעולם הציוני-דתי יוצאים מכוחו של עולם התורה ורואים בחיבורים השונים שבין תורה ועבודה את מהות החיים השליחות, ואת מימוש דברי רבי ישמעאל "הנהג בהם מנהג דרך ארץ". התעוררו אף אתם, מלאו את שליחותכם, קבעו עתים לתורה באופן מתמיד, מלאו משימה רוחנית בכל מקום בו אתם נמצאים, וכך תבנו את עולמו של הקב"ה.

 

 

בית המדרש