ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

על שאלת זכות ההצבעה לישראלים החיים בחול

ע"י: הרב יובל שרלו

שאלת זכות ההצבעה לישראלים הגרים בחו"ל עומדת כעת במוקד הדיונים בכנסת ובפוליטיקה, להלן עמדת הרב שרלו בנידון

 


עמדה מוסרית מתאפיינת בכך שאין היא מוטה לאור הנושא העומד על הפרק. היא נאמנה לעצמה, ותובעת את ההתנהגות המוסרית בין אם היא משרתת את העמדה שאנו מאמינים בה ובין אם במקרה זה היא תובעת מעמדה זו להידחות מפני הטיעון המוסרי. אחת הבחינות הטובות ביותר של עמדה מוסרית היא "מסך הבערות", לאמור: יש לעסוק בשאלה העומדת לדיון בלי לדעת מראש באיזו עמדה היא תומכת בנושא העומד על הפרק. בדרך זו יש לדון בשאלה בדבר הצבעת ישראלים יורדים לבחירות לכנסת: ללא הטיה בשאלה האם הדבר ישרת את ה"שמאל" או את ה"ימין", אלא לאור שאלת הצדק והמוסר.


ככל שאלה ישנם טיעונים כבדי משקל לכאן ולכאן. אף על פי כן אני סובר שלמרות שהדבר כנראה ישרת יותר את התפישות שאנו מאמינים בהם, יקטין את משקלם של הערבים (בשלב הראשון, אפשר שזה יביא נזק בשלב הבא), אולי יעצים את הקולות הניתנים ל"ימין" (אם כי ההגדרה מיהו "ימין" זקוקה לבחינה מחודשת), יביא גם אולי לקשר יותר גדול של יהודים לארץ (אם כי יכול להיות גם להפך) - נתינת זכות הצבעה זו אינה מוסרית וזאת משתי סיבות:


א. מדובר בקבלת הכרעות על ידי מי שלא יצטרך לשלם את מחירן. בחירה חופשית כורכת בעולם היהדות בין אחריות ובין תמורה, בין תשלום המחיר ובין הזכויות. דוגמה לדבר היא העובדה ששבט לוי שאינו יוצא למלחמה גם אינו יורש את הארץ (רמב"ם סוף הלכות שמיטה ויובל). הענקת זכות הצבעה למי שאינו משלם את מחירה של הצבעה זו במובן הפשוט של המילה היא בעייתית מאין כמוה. בעבר היהדות החרדית (לדוגמה) נמנעה מלהכריע בשאלות ביטחון בשל העובדה שהיא תפשה את עצמה כמי שאינו משלמת את מחיר המלחמה במובן האישי המשפחתי. על כן, לא יהיה זה נכון להעניק זכות הצבעה למי שאינו משלם את המחיר.


ב. מדובר בהכרעה כי הישיבה בארץ וההימשכות לה אינה הכרח אלא אפשרות בלבד. זו אמירה כי אין אנו תובעים עוד את העליה בפועל והשותפות בה, אלא רק את הכוונה העקרונית. הדבר דומה לדברי מלך כוזר המבקש לפתות את ה"חבר" שלא לעלות לארץ בפועל, ורק לרצות בגאולה מרחוק. הענקת זכות בחירה זו משמיטה את הקרקע מתחת לחובת העליה הדתית והציונית.


אפשר שבעתיד הדברים ישתנו. כל עוד מדינת ישראל נאבקת על עצם קיומה לא יהיה זה נכון לנהוג כמנהג מדינות אחרות, המעניקות זכות הצבעה גם לגרים מעבר לים. אנו עדיין המדינה היחידה בעולם שיש ערעור על עצם קיומה, וככזו אנו חייבים לתבוע ממי שמבקש להשפיע על דמותה לעמוד בדרישה להיות שותפים עמנו. אם הוא החליט לכרוך את גורלו בחיים של אומה אחרת - אל נא יבקש לקבוע את חיינו שלנו כאשר אנו עומדים בפני השאלות הקיומיות ביותר.

 

 

בית המדרש