ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

עוד על פרשת בית חולים ברזילי

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב שרלו כותב על פרשת בית חולים ברזילי לאחר החלטת הממשלה לאשר את תוכנית ליצמן


הכרעת הממשלה בדבר בית חולים ברזילי באשקלון היא שיבוש ערכים הלכתי. אין חולק על החשיבות העליונה של שמירת כבוד האדם גם על בדרך של התייחסות של קודש למקום קבורתו, ובד בבד אין חולק על העובדה שההלכה מכירה בצרכים ומצבים בהם חובה לפנות את הקברים בקדושה, גם לו היו קברים של יהודים, אם הם מזיקים את הרבים. קשה למצוא נזק גדול יותר מאשר החלטת הממשלה - נזק לחייהם של בני אדם בניגוד להלכות הרבות המחייבות התייחסות לפיקוח נפש ולחיים הקודמים למתים, ונזק למהותה של היהדות בעיני נאמניה. אני מבקש להדגיש כי בשעה שמדובר בערך מוסרי או הלכתי אמיתי יש להוציא עשרות מליונים כדי לשמור עליו. טענתי היא כאמור שמדובר בשיבוש, ובהכרעה שאינה נכונה כלל ועיקר במישור ההלכתי. אם ישנם טיעונים אחרים, כמו הסכנה לבתי קברות יהודיים אחרים בתפוצות - צריך לאשש אותם, אולם נראה לי כי זו טענת סרק, בשל ההבדלים הרבים בין המצבים.


ניתן לקוות שהחלטה זו תבוטל בדלת האחורית, ושדחיית ביצועה מסמלת את פוטנציאל הירידה מן העץ. אפשר שהיא תבוטל בשל חשיפת העובדה שמדובר בקברים פאגניים. לא בדרך זו הייתי רוצה שהיא תבוטל, אלא בדרך הראשית, הקובעת שבעימות בין קדושת קברים ובין מיגון בית חולים ללא הוצאה מיותרת המסכנת חיי אדם ובלוח זמנים סביר - קובעת ההלכה מלכתחילה כי כך יש לנהוג; אלא שלטובת החולים כל דרך טובה, ובלבד שהחלטת הממשלה תשונה, וכך נשמור בראש ובראשונה על היהדות, ומתוכה על שלום החולים וטובתם.


 

 

 

בית המדרש