ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

האם מגילת העצמאות משקרת?

ע"י: הרב יובל שרלו

עם ישראל לא קם בארץ ישראל אלא במצרים, אם כן - האם זה שקר לומר ´בארץ ישראל קם העם היהודי´? על כך בתשובה הבאה

 


שאלה:


שלום לכבוד הרב!
מגילת העצמאות (שעליה חתומים בין השאר הרב מימון ורבנים נוספים) פותחת במילים "בארץ ישראל קם העם היהודי". לכאורה מדובר בעיוות מוחלט של ההיסטוריה, שהרי עם ישראל הוגדר כעם כבר בארץ מצרים ("הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו") או על כל פנים בהר סיני. גם אם הכוונה לתקופת האבות (אם כי תמוה לכנות אותם "עם"), הרי שהן הקריאה "לך לך" והן לידת בני יעקב (למעט אולי בנימין) התרחשו בחו"ל. האם הרצון (המובן) לבטא במגילת העצמאות את הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל - מתיר לשקר?!
תודה מראש!


 


תשובה:


שלום וברכה
זו שאלה מעניינת מאוד.
בשל העובדה שיש להגדיר מהו אותו ''קם העם היהודי'', לאמור: ממתי הוקמנו כעם.
אמת הדבר שההקמה כעם הייתה תהליך ארוך, שהחל ב''החודש הזה לכם'', המשיך במעמד הר סיני, והסתיים עם הכניסה לארץ. שים לב לדוגמה ל ''היום הזה נהיית לעם לד' אלוקיך'' שנאמר בערבות מואב (!) בסוף ספר דברים, ואם כן ניתן לסמן את ההקמה שם, ואף אפשר שיותר מאוחר, כיוון שחז''ל דרשו ש''הנסתרות לד' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו...'' מתקיים רק אחרי חציית הירדן.
אם כן, היכן הייתה מסמן את ''קם העם היהודי'' ?
נראה שמדובר אפוא לא בשקר כי אם בתפישת עולם. הרב שך זצ''ל הדגיש חזור והדגש כי עם ישראל הוקם במדבר, כדי ללמד שארץ ישראל היא מצווה חשובה, אך לא תנאי קיומי לקיום האומה, אלא התורה בלבד; בניגוד לו ולהבדיל, בן גוריון ניסח את מגילת העצמאות בדרך זו, כדי להדגיש את היות עם ישראל בארץ ישראל בלבד.
נלע''ד כי התיאור שתיארתי קרוב יותר לפשוטו של תורה. תהליך הקמת האומה השתרע על פני זמן, ההקמה לא החלה בארץ ישראל, והסתיימה בארץ ישראל, וכך יש להתייחס לשאלה. שקר אפוא בוודאי אין כאן, אך גם לא דיוק גדול. אולי היה נכון לכתוב ''בארץ ישראל הסתיימה הקמת העם היהודי...'', אבל לא שאלו אותנו.
כל טוב


 


 

 

 

בית המדרש