ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מה שקרה במשט לעזה-בגלל ההתקפות על החרדים?

ע"י: הרב יובל שרלו

האם מה שקרה עם המשט קרה בגלל ההתקפות על החרדים? על כך בתשובה הבאה

 


שאלה:


שלום לכבוד הרב שרלו שליט"א
התפרסם באתר כלשהו כי רבנים מסבירים שמה שקרה בים עם המשט זה בגלל שמתקיפים את החרדים, וקודש אבריך הוא פועל נגד עם ישראל אם הוא מתקיף את החרדים. רציתי לדעת מה דעת כבודו על זה.
כל טוב סלה


 


תשובה:


שלום וברכה
א. ראשית אעיר לפני התשובה כי קשה למצוא תקופה בה אין שיסוי והתקפה נגד היהדות החרדית, כך שגם במישור המעשי אני לא מבין את ההנחה הזו. יש לי ויכוח תורני גדול עם מרכיבים רבים בזהות החרדית ועם הפסיקה המכונה ''חרדית'', אולם אין בכך ולא כלום עם העובדה שפעמים רבות כתבתי גם באתר זה כאב גדול ומחאה על כך שמתחולל לעתים מסע שיסוי של ממש ביהדות החרדית, וניסיון לתלות בהם את כל הבעיות של עם ישראל. הטוב ביותר הוא לחדול מכך, כי זה גם לא נכון, גם פוגע לחינם, וגם מונע תיקון מכל כיוון אפשרי.
ב. אני רואה בחומרא את המניפולציה הרוחנית הזו. מדובר בשתי תופעות: התקפות על החרדים (הבה נניח שזה חריג הפעם) ומה שקרה במשט, ואילו המניפולציה היא הקשירה ביניהם. הדבר הזה נעשה על ידי אנשים שלו היה קורה משהו רע ח''ו - להם או לקהילתם - היו אומרים כל הזמן ''אין אנו מבינים את מעשה הקב''ה'', ומסבירים לכל שאנחנו לא יודעים את הקשר בין דברים. והנה, כשהדברים משרתים את מה שהם חשבו קודם - פתאום הם יודעים לקשור, ופתאום הם יודעים את מעשה ד'. זו רמאות רוחנית, שאין לה מקום בקהילתם של מבקשי האמת הרוחנית. אדם מאמין צריך להיות ישר עם עצמו ועם א-לוהיו.
ג. בכלל הכאה על חטאי אחרים היא פיתרון קל מידי.
ד. לא זו בלבד, אלא שיש באמירה זו מעין ''אנחנו'' ו''הם'', וכאילו היהדות החרדית כלל לא נפגעה ממה שקרה במשט, והפגיעה היא רק במדינת ישראל שהיהדות החרדית היא לא חלק ממנה. לשמחתי, היהדות החרדית היא חלק מעם ישראל וממדינת ישראל, לטוב ולרע, ועל כן החלוקה הזו היא ממש בלתי אפשרית.
ה. על כן, הבה נתמודד עם שתי התופעות בנפרד - ננסה לתקן את הנזקים שגרמה לנו פרשת המשט, וננסה להמעיט את ההתקפות על היהדות החרדית במאמץ משותף של כל הצדדים למניעת התקפות אלה, ונעבוד כולנו לטובת עם ישראל ומדינת ישראל, בלי להתיימר לחצות את מחסומי השמיים ולהעביד כביכול את הקב''ה בשרות קבוצה זו או אחרת. זו הדרך ההלכתית להתמודד עם אתגרים העומדים בפנינו וכך יש ללכת.
כל טוב ושלום


 


 

 

 

בית המדרש