ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

ארות התחיה: שיעור לתשעה באב

ע"י: הרב יובל שרלו

השיעור שהועבר, כמסורת הישיבה ביום תשעה באב תש"ע הנושא של השיעור הוא המשפט בישראל

 

 

בית המדרש