ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

התאהבות על פי התורה

ע"י: הרב יובל שרלו

האם התורה מקבלת גם תחושות אהבה חומריות? כיצד מותר להתאהב על פי התורה? על כך בתשובה הבאה

שאלה:

בזה הרגע ראיתי סרט באינטרנט המספר על התאהבות של זוג צעיר. בין היתר בסרט הוצגה בחורה יפת תואר ויפת מראה שהוצגה גם ככליל השלמות באופיה ובמעשיה ובכן במהלך הסרט ובסופו הרגשתי רגש עצום לאותה אישה(כמובן שאינני מתבלבל אפילו לרגע שהכל זה הצגה וסוג של דמיון)
הרגשתי משיכה (לא גסה בהכרח) לסוג מין זה של שלמות שראיתי באותה אישה .בעקבות זאת עלו בי מספר תהיות..
1. האם רגש זה הוא פסול והאם מקורו הוא ממקום טומאה ואין לו מקום באמת בנפשו של האדם כלומר האם זה פסול מכל וכל...
2. אם התשובה לשאלה הראשונה היא שלילית ואכן קיים מקום מסויים להערצת יופי חיצוני או יופי של חומר ולא של רוח אז אם כך למיטב הבנתי התורה מצווה אותנו לרדוף אחר הרוח בצורה מוחלטת ולא להימשך אחר החומר שאינו אלא שווא נתעה ויותר מכך כל תכליתו של האדם אינו אלא לעולם הבא שאין בו חומר ולמיטב הבנתי הנאה והתפעלות ממראה של אישה חלילה בעולם הבא אינו קיים ומאן דכר שמיה...
3. האם אכן בורא העולם שברא בריאות כל כך יפות מצפה מאיתנו שנתעלם מהם ולא נתפעל מהם וכל זה אינו אלא חזיון מוות וטומאה ובעצם כל דמיון ושאיפה חומרית מעין זו היא פסולה ? עתיד אדם לתת דין על מה שראו עיניו ולא נהנה ממנו.. כמובן שאינני מפרש את המדרש כפשוטו וברור שאיסור הסתכלות בערווה קיים אלא שוב לכאורה אם קיימת אכן הרגשה כה עילאית ונפלאה ואכן קיימת באידאל או במקום כלשהו אישה מעין זו מדוע שהחוויה של התקשרות עימה תיאסר לעולם הן בעולם הזה והן בעולם הבא מהאדם??
שאלתי איננה חלילה להתריס אלא פשוט אני אכן מרגיש הרגשה פלאית של אהבה(ושוב אינני הוזה או חושב אף לרגע שישנה דמות כזאת במציאות) ותוהה האם אי פעם אפשר לחוות חוויה כזו בשלמות ולנצח והאם לזה מצפה מאיתנו התורה בעבודתנו הרוחנית ע"י דבקות בקב"ה כלומר להגיע לאותה הרגשה רק כלפי רוח ולא כלפי חומר..
תודה רבה

התשובה:

תשובה

שלום וברכה
א. רגש ההתאהבות אינו פסול מכל וכל. להפך. ברם, בשל היותו כלי - הוא עצמו יכול להיות מופנה לכיוונים לא ראויים. הוא עלול להיות מופנה ח''ו לאשת איש; הוא עלול להיות מופנה לכיוונים אסורים אחרים וכדו'. לא זו בלבד, אלא שהוא עלול להיות מזויף על ידי רגשות הדומים לו: התאווה המינית עלולה להיראות לעתים לאדם כאהבה, בעוד שהיא רק אבר באהבה ולא כלליותה; או מה שאירע לך - התאהבות בדבר מה שאין לו כל בסיס הנוגע לפירמידה העליונה של הקשרים בין איש ובין אישה. על כן, אנו נזהרים מאוד ושומרים על טהרת האהבה ועל נקיותה.
ב. התורה כלל אינה מצווה אותנו לרדוף אחרי הרוח בלבד. התורה מציינת, לדוגמה, את העובדה שהאבות היו עשירים, היא עוסקת ביופיים של רחל אמנו ע''ה ויוסף הצדיק, היא מברכת את האדם בברכת עושר כאשר הוא הולך בדרך ד' ועוד ועוד. למעשה לא מצאנו בתורה ולו מקום אחד בו היחס לחומר עצמו הוא כאל דבר שיש לבער אותו ולרדוף אותה ללא רחם.
ג. התורה כן מצווה אותנו להכניס את כל המושגים האלה למבנה שלם של אישיות. עושר - בהקשרו; יחס ליופי - בהקשרו; יחסי אישות - בהקשרם הזוגי בלבד, וכדו'. זו דרכה של תורה וזה המיוחד בה.
ד. הקב''ה אפוא אינו מצפה שנתעלם מדברים אלה. הגמרא אפילו מספרת על רבן גמליאל שראה נוכרית יפה במעלה הר הבית ואמר ''מה רבו מעשיך ד'''. הקב''ה ציווה עלינו בתורתו להכניס את כל המושגים האלה להקשר. לא זו בלבד, אלא שמול החשיבות העליונה של ההנאה מעולמו של הקב''ה עומדים גם יסודות חשובים יותר, כגון הצניעות והקדושה. על כן, צריך לבחון היטב את היחס בין כל המושגים האלה, ולא להמליך ח''ו את ההנאה מעולמו של הקב''ה על כל החוויות הרוחניות כולן.
ה. אחרי שחשת את הרגש הזה, תוכל לדעת למה אתה שואף בהקמת ביתך. סביר מאוד להניח כי בשל העובדה שמדובר בזיוף ולא בדבר מה אמיתי - לא תמצא את אותו רגש לעולם, אולם זה הכיוון אותו מחפשים, ולא זו בלבד אלא שמחפשים כיצד מכניסים אותו לתוך המסגרת המלאה של המשפחתיות, ואז חיים את האהבה בקדושה.
כל טוב

 

 

 

 

בית המדרש