ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

החזרה בתשובה דרך קיטנה לילדים

ע"י: הרב יובל שרלו

האם מותר תוך כדי קיטנה לילדים קטנים גם לקרב אותם ליהדות ולהחזירם בתשובה בלי שהקיטנה נועדה לכך מראש? על כך בתשובה הבאה

 


שאלה:


בחופש זה עשיתי קייטנה לילדים משכונות מצוקה שכולם היו מבית לא דתי.
והתעוררה שאלה האם מותר לנו לנסות להחזיר אותם בתשובה בלא דעת הוריהם כי אולי הם לא רוצים בכך?


 


תשובה


שלום וברכה
ראשית, יישר כוח גדול על הקייטנה, ועל ניצול חלק מהחופשה הגדולה לעשות מעשה צדקה וחסד. השאלה היא אכן שאלת רגישה מאוד.
אין לעשות פעולות של החזרה בתשובה שלא ביושר. נדבך יסודי בעבודת ד' הוא לבנות את האמונה על אדני יושר, וילדים הנשלחים לקייטנה על ידי הוריהם לא היו נשלחים אם היו יודעים שבקייטנה נעשות פעולות של החזרה בתשובה. לא זו בלבד, אלא שהדברים גם עלולים להזיק לילדים אלה, לפער בינם ובין ביתם, וכדו'. עמדתי בנושא זה היא עקרונית ורחבה, לא רק לגבי ילדים קטנים, כי אם גם לגבי היבטים אחרים של הסוגיה, כגון: החזרה בתשובה בסמינריונים בטיעונים שאינם נכונים, הסברים על מצוות ביהדות מתייפיפים שאינם נכונים וכדו'. ראש דברך אמת.
בד בבד, ישנה חשיבות עליונה לקרב את עם ישראל לריבונו של עולם, ולהשיב את עצמנו ואת הציבור כולו בתשובה, ולפעול למען זה בכוחות גדולים. הקב''ה כרת ברית עם כל עם ישראל, ועל כן ישנה חשיבות גדולה למימוש הברית הזו בשמירת תורה ומצוות, בחיי אמונה, ובהליכה במידות הטובות של האבות. אנחנו חייבים לפעול למען זה.
מה אפוא עושים ? הכל בגלוי וביושר. הטוב ביותר הוא בפעם הבאה לפרסם מראש כי בקייטנה גם יילמדו תכנים יהודיים ודתיים וכדו', ואז הדברים גלויים וישרים. ההתקרבות לאמונה תבוא מתוך זוהרה של האמונה, מתוך ההארה בתורה, ומתוך בחירה חופשית, ולא בכחש.
כל טוב


 


 

 

 

בית המדרש