ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

היחס לניסים ביהדות

ע"י: הרב יובל שרלו

ראשי פרקים ביחס אל הניסים בתורה ובמציאות כיום.

א. התורה עצמה מציגה חלק מהנושאים כניסים של ממש. בראש ובראשונה בדבריה על מעמד הר סיני, שהוא אפילו למעלה מנס, והוא לא מוצג כהסבר מדעי-ראציונלי; גם דברים אחרים, שאולי יש להם הסבר כזה (אפילו קריעת ים סוף) מבוארים כנס בשל העיתוי, כך שהדבר עצמו מהווה התערבות אלוקית במציאות.
ב. על כן, אמונה בתורה מהווה אמונה גם בניסים. ניתן לשאוף לרציונליזציה מקסימאלית של הניסים, למעט בהם, ולהסביר הרבה מאוד דברים באופן טבעי, אולם בשאלה העקרונית - האם יש ניסים אם לאוו, והאם הקב''ה מתערב במציאות גם נגד חוקי הטבע - התשובה היא חד משמעית, והיא חלק מאמונת ישראל.
ג. היהדות אינה מכירה בעובדה שהנבואה עברה מן העולם. היהדות מדברת על גניזה זמנית של הנבואה, בשל העובדה שאין אנו ראויים לה, ועל התחדשותה של הנבואה בשעה שנהיה זכאים לה. לפיכך, אין בעובדה זו שום חיזוק לתחושה שאתה עוסק בה.
ד. מה אני מציע לעשות ? אפשר שנכון ללכת בשני כיוונים במקביל. מחד גיסא, לקבל כחלק אינטרגלי של האמונה את עצם העובדה שיש ניסים, ושריבונו של עולם מתערב במציאות נגד חוקי הטבע. מאידך גיסא, הנטיה שלך לצמצם את הפרשנות הניסית, ולהפוך חלקים גדולים לרציונאליים היא אחת המגמות הקיימות בתוך תורת ישראל, וטוב שתלך בדרך זו שאתה מאמין בה.

 

 

בית המדרש