ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

השפעת המזוזות על החיים

ע"י: הרב יובל שרלו

האם מזוזה משפיעה על החיים? האם פסול במזוזה גורם רעות? על כך בתשובה הבאה

 


שאלה


שלום הרב,
שמעתי מספר רב מאוד של פעמים מאנשים אמינים על בעיות שהיו להם בעבודה/זיוויג/זש"ק וכו'
והמליצו להם לבדוק תפילין ומזוזות ובאמת היה שם טעות כמו חסר אותיות או חסר מילה ובאמת אחרי שזה תוקן הם זכו לישועה. (וקשה לומר שהם היו זוכים לישועה גם בלי לתקן בדיוק באותו זמן...)
האם באמת הקב"ה מנע מהם ילדים או זיווג בגלל הטעות במזוזה?!?!? זה קטנוניות (וסליחה על החוצפה)
ואיך זה שיש אלפי אנשים שלא מניחים תפילין בכלל או אין להם בכלל מזוזות ואין להם בעיות?


תשובה


שלום וברכה
אינני מבין כיצד יכול האדם להאמין בריבונו של עולם, שקובע את גורלו לאור אות במזוזה, שפעמים כלל אינה באשמתו. אנו מאמינים כי מזוזה היא מצוות ד', ומובן מאליו כי יש לקיימה על כל דקדוקיה. ברם, ''אנו אומרים לא אחת ''כי ישר ד', צורי ולא עוולתה בו'' - ולומר כי בשל אות במזוזה ריבונו של עולם פועל כך או אחרת נראה בעיני על גבול הבעיה האמונית. אנו מאמינים בריבונו של עולם העושה צדק עם בריותיו, ואנו מאמינים כי ביסודו של דבר הבחירה החופשית הטובה של האדם היא המכריעה את הכף, יותר מאשר כל דבר אחר. אדגיש שוב כי מובן מאליו כי קיימת חובה שהמזוזות תהיינה כשרות, ויש בהן גם יסוד של שמירה.
על כן, על האדם ללכת בעקבות חז''ל ובעקבות הנביאים, ו''אם רואה אדם שיסורים באים עליו - יפשפש במעשיו''.
כל טוב


 


 

 

 

בית המדרש