ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

על השכרת בתים לערבים

ע"י: הרב יובל שרלו

כדרכה של הלכה, כשהיא פוגשת שיקולים שונים מכיוונים שונים היא תרה אחר הדרך להביא לידי ביטוי את כולם, ככל הניתן. ולכן נכון הוא להעדיף בני עמנו, אולם לא נכון לאסור השכרת דירות לערבים

 


משעה שהוקמה מדינת ישראל אנו אחראים לא רק על היהודים שבה, אלא על כל מי שנמצא בטריטוריה שלה, והם תחת שלטוננו. זו הסיבה ההלכתית שבעטיה כל הרבנים שעסקו בשאלות מעמד הנכרי בארץ ישראל עם הקמת המדינה העניקו לו מעמד שעיקרו זכויות אזרח, וסמכות להיבחר לחלק גדול מאוד מהתפקידים במוסדות המדינה. מאמרים רבים על כך נכתבו על ידי הרבנים הרצוג, גורן, ישראלי - זכר צדיקים לברכה, ורבים אחרים, והם שהתוו את דרכנו. הכיוון הכללי מואר על ידי הלכות גר תושב, שאף שאין מקבלים בימינו אנו גר תושב, ואף שאין הקבלה מלאה לתנאים של גר תושב עם המציאות בימינו  -  הם הכיוון הכללי של הדברים.


חלק מאחריות זו הוא הדאגה לדיור ולתעסוקה. לא ניתן לקיים שלטון יהודי בלי לדאוג גם לנכרים הגרים בתוכנו בתחומים אלה. הדבר נכון גם במישור המוסרי האנושי - הם בני אדם ומגיע להם להתפרנס בכבוד, לפתח את צלם אלוקים שבהם, ולגור תחת קורת גג ככל בני האדם בעולם; הדבר נכון גם במישור ההלכתי, כחלק מהאחריות לכל מי שגר כאן; הדבר נכון גם במסגרת של "כי גרים הייתם בארץ מצרים" - עם שחווה על בשרו את היחס המשפיל והמדיר אינו יכול להתנכר למצוקת האחרים; זה נכון גם במסגרת קידוש שמו הגדול של הקב"ה, שבניו ונושאי שמו נוהגים ביושר ובאמת עם הבריות. פרנסה, תעסוקה, לימודים, מקום מגורים וכדו' הם חלק מזכויות האדם של כל הגרים בארץ, ולא ניתן אפוא שלא לפתור את בעיות המגורים של כולם, ובוודאי שלא להדיר אותם מהיכולת לשכור דירה. לא זו בלבד. ישנה גם חשיבות של דרכי שלום, של ניסיון להפחית את המתח בתוך מדינת ישראל, ולחתור לפתרון הבעיה ולא להעמקתה.


האם יש לך גבולות ? בוודאי שכן. הגבולות נובעים מהעובדה כי ארצנו היא זו, וכי אנו מחויבים לה והיא לנו, ואין לנו רשות להניח לשלטון זר על אדמתנו; הגבולות נובעים מהעובדה שחלקם אינם נוהגים בנו כגר תושב, אלא טוענים להיותם אדוני הארץ, ואף פועלים כדי לחבל בתוכנו; הגבולות נובעים בשל מצוות התורה המחייבות אותנו, בד בבד עם ההקפדה על מניעות חילול ד' והתנהגות לא מוסרית - להעדיף את אחינו; הגבולות נובעים כי למעשה אין שום תחום בעולם ובתורה שאין לו גבול.


כדרכה של הלכה, כשהיא פוגשת שיקולים שונים מכיוונים שונים היא תרה אחר הדרך להביא לידי ביטוי את כולם, ככל הניתן. ולכן נכון הוא להעדיף בני עמנו, אולם לא נכון לאסור השכרת דירות לערבים, ובוודאי שלא יהיה זה נכון לפתוח במערכה כוללת, להכליל כי כולם עוינים או כולם מסוכנים או כולם נוטים לנישואי תערובת, או כל "כולם" אחר. אין מקרא יוצא מידי פשוטו, ועל כן הר"ן פוסק כי "לא יומתו אבות על בנים" הוא איסור תורה של ענישה קולקטיבית, והתייחסות אל "כולם" כראויים לענישה וכחלק ממלחמה. אנו צריכים לפעול להגברת הישוב היהודי בגליל ובנגב, אולם זאת לא על ידי איסורי השכרה או מאבק מרחיק ופוגע, כי אם על ידי הגברת ההתיישבות היהודית תוך דאגה גם לזרים הגרים בתוכנו.

 

 

בית המדרש