ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

חוק הגיור הצה"לי ופוליטיקה

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב שרלו על העירוב בין פוליטיקה וגיור ועל הסכנה הגדולה שבכך

 


יש תחומים שהם מעל לפוליטיקה.


יש תחומים שהם שאלות של זהות.


זה הזמן בו נדרשים כל העוסקים בשאלה להתעלות מעל לכל שיקולים קואליציוניים ומניפולטיביים, פוליטיים ותקשורתיים.


כזו היא שאלת הגיור בצבא.


היא לא הייתה צריכה להגיע לפוליטיקה. בכלל, רע מאוד כאשר שאלות הנוגעות להלכה מגיעות לפוליטיקה, והיה צריך לעשות כל מאמץ כדי שהנושא כלל לא יגיע לפוליטיקה. לו היו העוסקים בדבר ממלאים את שליחותם, היא לא הייתה מגיעה להיות עניין הנתון בקרע בין מפלגות.


היא לא הייתה צריכה להגיע לפוליטיקה, בשל העובדה שכשאר היא מגיעה לשם מתעלמים ממשקלה הגדול של הסוגיה: מתעלמים מהעובדה שהיא עוסקת בבני אדם שקשרו את חייהם ואת מותם בעם היהודי, והדיון כפי שהוא נערך פוגע ומעליב; מתעלמים מהעובדה שהתורה הזהירה יותר מכל דבר אחר מאונאת הגר, ומיחס לא ראוי אליו; מתעלמים מהעובדה שמדובר בשאלת הזהות, שאין לה מקום באיומים כגון הגיור מול ועדת חקירה בנושא השריפה בכרמל. אחרים מנצלים את הסוגיה הזו בהגיעה לפוליטיקה לפגוע ברבנות, לפגוע בגיור ההלכתי, ולהשמיט את הקרקע בכלל מזהותה היהודית של המדינה.  היא לא הייתה מגיעה לשם אם הרבנות הראשית הייתה ממלאת את שליחותה בנאמנות, ונוטלת אחריות על כל הגיורים הנעשים כהלכה. זו הייתה שעתה הגדולה של הרבנות.


אולם לצערי הגדול היא הגיעה לפוליטיקה. ועכשיו הגיעה השעה הגדולה של הפוליטיקאים. יש שעה שבה נדרש ראש ממשלה לקבוע כי כאשר מדובר בשאלות זהות - לא מאבקים קואליציוניים הם שיכריעו. תכריע ההלכה האמיתית; יכריעו כבוד האדם וכבוד החיילים; תכריעה האחריות הגדולה למניעת נישואי תערובת והאחריות הגדולה לקריעת המציאות לשתי מדינות לשלושה לאומים.


ייאמר מפורשות: הגיור הצבא הוא כשר לחלוטין. הוא נעשה על ידי אותם דיינים שהוסמכו על ידי הרבנות הראשית לישראל; הוא נעשה מתוך העמדה ההלכתית הרואה חשיבות עליונה לגיור אמת, ובד בבד למניעת נישואי תערובת וקריעת האומה ללאומים שונים; תהליך הגיור בצבא הוא הרציני ביותר מבין האפשרויות השונות, והוא גם מטפל באוכלוסיית הגיור החשובה ביותר הקיימת - הצעירים הנמצאים לפני נישואיהם ולידת ילדיהם. מכוח זה נתבעים עתה הפוליטיקאים לעזוב כל שיקול אחר.


ראש הממשלה: זו השעה להכריע לא מכוח קומבינות פוליטיות; זו השעה להפסיק לחפש "פתרונות יצירתיים"; זו השעה לחזק ולבצר את תהליך הגיור שנערך בצה"ל על ידי דיינים יראי שמיים הפועלים על פי ההלכה; זו השעה להוכיח אחריות לקיומו של עם ישראל, לעתידו ולהעצמת כוחו בארץ ישראל; זו השעה לאמץ ולחבק את כל המתגיירים שהצטרפו לעם ישראל כהלכה, ומסכנים את חייהם למען אם זה; זו השעה לומר קבל עם ועדה: אני כראש ממשלה מכריע ולא נכנע לשום איום פוליטי כזה או אחר, כיוון שמדובר בשאלת זהות, בביצור כוחה של הרבנות הראשית, בחיזוק כוח הגיור הצהל"י והכנסת המתגיירים תחת כנפי השכינה ותחת כנפי האומה, ובמה שיכריע כיצד נהיה לעם אחד בדורות הבאים. הובל את המציאות ואל תיכנע לה. עשה את מה שנכון לעשות, ופעל מכוחה של אחריות הלכתית ואחריות לאומית.


כואב הלב שהגענו לצורך כל כך מבייש כי מערכת פוליטית צריכה לדחוף את העולם הרבני לפעול כפי שההלכה מחייבת לפעול. כיוון שהגענו לצערנו לכך - זהו הזמן לקבל את חוק הגיור הצהל"י דווקא בשל העובדה שהוא כל כך הלכתי, כל כך אנושי, כל כך ציוני, וכל כך פשוט מאליו.

 

 

בית המדרש