ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

ספר בראשית (20): מעשי יוסף באור המדרש

ע"י: הרב יובל שרלו

שיעור זה גם הוא עוסק בחלומות יוסף ודרכי הפעולה של יוסף לאורם. השיעור מעיין במדרשי חז"ל בעניין

Download File להצגת דף מקורות

 

 

בית המדרש