ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

הנבואה והמהומות בעולם הערבי

ע"י: הרב יובל שרלו

כיצד יש להתייחס מבחינה רוחנית למהומות בעולם הערבי כנגד השלטון? על כך במאמר הבא


נביאי ישראל מתייחסים באריכות להתמוטטות שלטון מסוגים שונים, ונבואות רבות עוסקות בעתיד מלכויות הרשע. גם כאשר עלו אימפריות חזקות מאוד לשלטון נביאי ישראל בישרו כי סופה של כל עוצמה להתמוטט, אם היא מאבדת את התשתית המצדיקה את קיומה. גאוות האדם ורשעות השלטון נחשפים כבעלי תשתית רעועה, ואפשר שיקרסו ביעף. זהו חלק מהבירור הכללי ביחס לעוצמות אנושיות הקיימות בעולם, וההכרה כי גם אם דומה שמלכות מסוימת היא נצחית - מהירות התמוטטותה עשויה להיות ביעף. לא זו בלבד, אלא שאחד המרכיבים (אם כי לא היחיד) של המהומות בבירות ערב היא שאיפת החרות הבסיסית שבנפש האדם, ויש גבול לשעבוד שניתן לשעבד בו אנשים אחרים. גם מסר זה עולה באופן קבוע מדברי הנביאים.


קשה להעריך נכונה האם המהומות בעולם הערבי טובות או רעות. מחד גיסא, יש בהם בשורה של שחרור מעריצות, וגם מדינות שאנו רואים אותן כמתונות, הן מדינות שעבוד ורשעות כלפי האזרחים. מאידך גיסא, אין זה הכרחי כלל שהתמוטטות השלטון הנוכחי תביא שלטון טוב ממנו. להפך, אפשר שתיווצר אנרכיא של שפיכות דמים נוראה, המלווה מהפכות רבות, שבשם השאיפה לחרות הופכות להיות רצחניות ומשעבדות; אפשר שתנועות איסלמיות קיצוניות תנצלנה את ההזדמנות, ובשם אלוהים יתנהגו כמו השטן; אפשר שהשלטון החדש שיקום יהיה עריץ לא פחות מהקודם. על כן, דומה כי יהיה זה נכון להמתין זמן עד לפענוח פשר המאורעות; ואפשר שלמשך זמן מסוים עולם כמנהגו ינהג.


אולם האמור לעיל מכוח דברי הנבואה נותר נצחי. אנחנו צריכים להטמיע בנו את ההכרה כי כל הנחה עובדתית שאנו מבססים עליה את התנהגותנו - היא מעורערת מלכתחילה. בעיקר כאשר מדובר על שלטון ועל ממלכות, ובעיקר כאשר מדובר על שעבוד ומניעת חרות. כל ההערכות הפוליטיות הן הערכות על תנאי; כל הבריתות שנכרתות הן בריתות על תנאי; כל מה שתלוי בבני אדם - אפשר שישתנה. הדבר מחייב אותנו בזהירות גדולה יותר כאשר אנחנו מתכננים את העתיד שלנו. ולמעלה מכך - הדבר מלמד כי אנו צריכים לשוב גם אל עוצמות קיימות אחרות. עוצמות אלו הן העוצמות המוסריות, עוצמות הצדק, עוצמות החסד. גם הן אינן ערובה, ופעמים שבעולמנו גם הצדיק מוכרע (במלחמה הראשונה בהיסטוריה ניצח קין ולא הבל). אולם ביזור העוצמות השונות, והדברים עליהם אנחנו מבססים את חיינו הוא אחד הלקחים החשובים ביותר מהמערכות המזעזעות סדרי עולם.


אם נצרף אפוא את הכל: ההכרה בחשיבות השלטון יחד עם התביעה לחרות ולחופש; ההכרה בכוחות המלכותיים יחד בד בבד עם הכוחות המוסריים, הערכיים והצודקים; ההתמודדות עם העולם הממשי יחד עם ההכרה כי הכול יכול להשתנות באבחה אחת - נראה כי נתמודד עם האתגרים העומדים בפנינו בצורה טובה יותר, ונוכל להאזין ביתר קשב לדברי הנביאים שלמדו אותנו על החשיבות הגדולה של העוצמות הנוספות על העוצמות המדיניות. נראה שאת המסקנה הזו אנו יכולים להסיק כבר עתה ביתר שאת מרעידת האדמה שמתרחשת סביבינו.

 

 

בית המדרש