ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

האם מותר לכבות אזעקת רכב בשבת וכיצד?

ע"י: הרב יובל שרלו

מה לעשות כשאזעקת הרכב נדלקת בשבת? על כך בתשובה הבאה
שאלה:בשבת
האחרונה האזעקה של הרכב פעל באמצע הלילה (2 לפנות בוקר) ולא שמענו.
שכנה הזעיקה את המשטרה והמשטרה דפק אצלינו בבית. ביקשו שנכבה ואמרנו להם שבת וכד'.

הם אמרו לנו- אז תנו לנו את המפתח והקוד ונכבה. אז אמרנו להם- הינה המפתח וזה הקוד
ותעשו מה שצריך.

1. האם פעלנו נכון?
2. מה לעשות להבא באם יקרה ואם נעלה על זה לפני שהשכנה תתקשר למשטרה- האם ניתן
לכבות לבד במקרה שאין גויי בסביבה שאנחנו מכירים? תשובהשלום
וברכה
זו שאלה עדינה וסבוכה מאוד, והנימוקים לכיוונים שונים ברורים.
בשל העובדה שמדובר כאן בנזק שנגרם על ידינו לציבור (האזעקה היא ברכבנו) אין אנו
יכולים למנוע את האדם לבקש את המפתחות ולכבות בעצמו, בעיקר לאור העובדה שאין מדובר
(לדעת פוסקים רבים) באיסור דאורייתא. למעלה מכך, חובה זו מוטלת עלינו, ואנחנו
צריכים לדאוג שהדבר ייעשה בהיתר, לאמור: אם אין גוי אזי עדיף בשינוי או בגרמא, או
בכל דרך אחרת אפשרית.
מבחינה הלכתית עומד האיסור החמור של מניעת שינה מהציבור (לדעתי המקור לכך אינו
''גזל'' אלא ''היזק'' כמו ''היזק ראיה''), ומול איסור דרבנן זה מה שצריך לעשות.  

 

 

בית המדרש