ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

ואכלת ושבעת ופרצת

ע"י: הרב יובל שרלו

ביקרות ספרים לספרו החדש של הרב אלישיב קנוהל


מהפכה של ממש הולכת ומתהווה בעולם ההלכה - ספרי
הלכה הנכתבים על ידי תלמידי חכמים מתוך ראייה כלל ישראלית, והמביאים את ביכורי
תלמוד התורה בעולם התורני הציוני דתי: "תחומין", ספרי "פניני
הלכה" של הרב אליעזר מלמד, ולאחרונה ספריו של הרב אלישיב קנוהל: איש ואישה
בתחומי טהרת המשפחה ואנו חוגגים בימים אלה את צאת ספרו "ואכלת ושבעת"
בענייני כשרות האוכל. הרב אלישיב הוא קרוב משפחתי, הספר יצא בשותפות של
"צהר", ואני קרוב מאוד לעמדותיו ההלכתיות של הרב אלישיב. אולם הדברים
שאני כותב חורגים בהרבה מעמדות היכולות לנבוע מסיבות אלה. ופרצת.


הלומד בספרים אלה נתקל קודם כל בשינוי צורה.
הספרים מכוונים אל ציבור שומרי ההלכה; הספרים כוללים הסברים נימוקים ושיקולי
פסיקה, כמו גם מקורות עיקריים; הספרים מתייחסים אל שומרי ההלכה ואל לומדיה כמי
שאינם זכאים ל"הנחתות" הלכתיות בלבד אלא לשותפות בהבנה ובהכרעה; הספרים
עוסקים גם בהיבטים הרחבים של ההלכה, ולא רק במקורות הפורמאליים; הספרים מאירי
עיניים בסגנונם, בהסבריהם ובסידורם.


אולם טעות לחשוב כי מדובר רק באמצעי שיווקי יותר
לעולמה של ההלכה, ובעוד ספר קיצורים או ליקוטים. מדובר בעמדה הלכתית שאנו כל כך
צמאים לה וסוף סוף יוצאת לאור - העמדה המרכזית. עמדה מרכזית המכריעה בין עמדות
הלכתיות שונות, ואינה רק אוסף של מקורות הלכתיים ופסיקות קודמות המביאות מטבע
הדברים להחמרות בהלכה מסיבות שונות; עמדה מרכזית שמטרתה אינה להקל או להחמיר, אלא
לכוונן את ההלכה אל עצמה; עמדה מרכזית הפוסקת לכלל ישראל ומאפשרת לכל אחד להיות
נאמן להלכה ולדבר ד'; עמדה מרכזית שאינה פוחדת וחוששת מ"מה יאמרו" לכאן
ולכאן, אלא מקיימת בעצמה את "לא תגורו מפני איש" לשני הכיוונים: היא
אינה נכנעת להלכי רוח משמאל המבקשים מההלכה לאבד את עצמה לטובת התאמתה לעמדות חוץ
הלכתיות, ואינה נכנעת להלכי רוח המבקשים מההלכה לאבד את עצמה לטובת חששות, החמרות,
ומאבקים פוליטיים פנים רבניים. פשוט - עמדה הלכתית !


לפנינו ספר הלכה העוסק בתחומי האכילה - כשרות בשר
ודגים, בשר וחלב, בישולי עכו"ם ואפייתם, תערובות, חלב ומוצריו ועוד ועוד.
בדרך פסיקת ההלכה מתייחס הספר לשאלות הנפוצות ביותר בתחומים אלה. קשה לי למנות את
מספר הפעמים שקבלתי מייל ממסעדה הנמצאת בקצה המזרח הרחוק בה מטיילים שולים On line מה מותר לאכול
במסעדה צמחונית, וזו דוגמה אחת בלבד לנושאים בהם עוסק הספר. הכנסת ספר זה לבתינו
ולימוד מסודר בו מתחילתו ועד סופו תממש את ייעודו של הספר: לכוון את עם ישראל
לקדושת המאכלים וכשרותם. משפחות המחפשות מה ללמוד בשולחן שבת תוכלנה למצוא בספר זה
את מבוקשן; זוגות צעירים שלא קיבלו הדרכה מספקת לפני בניית ביתם בתחומי כשרות
המטבח ימצאו בספר זה את השולחן הערוך שלהם, ועוד ועוד. לא רק שמירת ההלכה תצא
נשכרת, אלא מצוות תלמוד תורה, וספר ממנו עולות דרכי פסיקת הלכה שכל כך נצרכות בזמן
הזה.


עולם התורה הציוני דתית הגיע לבגרות ובשלות. ספרות
תורנית מכיוונים שונים יוצאת לאור. חלק מיוחד בה הוא הספרות הלמדנית - בסוגיות
הגמרא (כמו ספרו של הרב וייצמן הי"ו) ובסוגיות זמנינו; בענייני מדינה ובהלכות
כשרות הבית וטהרת המשפחה. עולם זה מרווה את הצימאון הקיים לדבר ד' מרכזי, עמוק,
מקדש, ונאמן למקור. ימים טובים הם לנו במובנים אלה, והם שיעודדו את לומדי התורה
בעולם הזה לפרוץ ולהתפתח, ואת שומרי ההלכה להיות נאמנים לה ולשומרה כממלכת כהנים
וגוי קדוש.

 

 

בית המדרש