ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מה בין הפעלת כח לאלימות?

ע"י: הרב יובל שרלו

בעקבות סיפור האלימות של סמח"ט הבקעה אנו מעלים שוב מאמר שכתב הרב שרלו לפני כמה שנים שרלוונטי גם לאירוע זה

משטרה רשאית להפעיל כוח. הכוח הוא פריבילגיה של השלטון, והמשטרה היא הזרוע האזרחית המפעילה כוח בשעה שאין שום דרך אחרת. מותר למשטרה להפעיל כוח לפינוי כבישים, להצבת אנטנה, למימוש חוק בפינוי מאחז, נגד שמאל קיצוני ואנרכיסט, או לכל עניין אחר שלא נמצא לו פיתרון טוב יותר.

למשטרה אין כל סמכות להפעיל אלימות. האלימות אינה פריבילגיה של השלטון, והמשטרה אינה רשאית בשום מקרה להיות אלימה. אסור להיות אלימה בשעה שהיא מפנה כבישים, מציבה אנטנה, מממשת חוק בפינוי מאחז, נגד שמאל קיצוני ואנרכיסט  - בשום תנאי ובשום מקרה.

לאזרחים אסור להפעיל לא כוח ולא אלימות. התורה קבעה "שום תשים עליך מלך" וחכמינו דרשו "שתהא אימתו עליך". התורה גם ציוותה שנמנה לנו שופטים ושוטרים.

מה בין כוח לאלימות ?

כוח מופעל על פי חוק. כשכוח מופעל שלא על פי חוק - הוא אלימות. חז"ל טוענים נגד דוד המלך שהוא לא פעל נגד אוריה במסגרת החוק אלא בהפעלת כוח שלטוני שלא כדין.

כוח הוא מידותי - הוא מופעל בהיקף הנדרש כדי לממש חוק. אלימות - הפעלת כוח מעל המידה הנדרשת. ארבעים יכנו לא יוסיף.

כוח מופעל בקור רוח ובאחריות. אלימות היא התפרצות רגשות ופתרון בעיות אישיות של השוטרים.

כוח מופעל בזהירות שלא לגרום נזק ארוך טווח. אלימות אינה שוקלת דבר, והיא גורמת נזק לטווח ארוך.

כוח מופעל בצורה שוויונית, כאשר זו חלק ממדיניות מסודרת וקבועה. אלימות משטרתית מופעלת בהתפרצות ובגחמות מקומיות. הלכות דינא דמלכותא דינא מוגבלים אך ורק לשלטון הנוהג בשוויונות.

כוח שלטוני - מותר. כמוצא אחרון. אלימות - אסורה.

למשטרה אסור להיות אלימה. אסור לה כי זו פגיעה בזכויות האדם; אסור לה כי זו פעילות לא מקצועית שלה עצמה; אסור לה כי בעשותה זו היא עצמה מעצימה את האלימות בחברה; אסור לה כי הדבר אינו במסגרת המנדט שניתן לה; אסור לה כי היא פוגעת בצלם א-לוהים של האדם; אסור לה כי אסור.

תורת ישראל לימדה אותנו עד כמה חמורה התפשטות האלימות. אלימות מתדרדרת לרצח, וארץ ישראל הקדושה מתמלאת שפיכות דמים. נר לרגלנו צריכה להיות ההכרה העמוקה כי שמו של הקב"ה הוא שלום, וזו צריכה להיות דמות החברה שאנו בונים כאן. אנו בסכנה גדולה של התפוררות פנימית המתרחשת ככל שהחברה נעשית אלימה יותר, ומשימת הורדת האלימות היא משימת הקיום שלנו.

 

 

בית המדרש