ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

שיעורים בספר יחזקאל: פרקים ו-ז

ע"י: הרב יובל שרלו

השיעור החמישי בסדרה של הרב שרלו על ספר יחזקאל. השיעור עוסק בנבואות הראשונות של יחזקאל כלפי העם.

 

 

בית המדרש