ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

יחזקאל פרקים ח-ט

ע"י: הרב יובל שרלו

שיעור נוסף בסידרת השיעורים בספר יחזקאל

 

 

בית המדרש