ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

עמדתי לגבי הפצת התמונות מהפיגוע באיתמר

ע"י: הרב יובל שרלו

האם היה עניין לפרסם את תמונות הנרצחים באיתמר? מה עם האתיקה שבעניין? על כך בדברים הבאים


לגבי הפצת התמונות ל הפיגוע באיתמר יש צדדים לכאן ולכאן, ולדעתי בכל אחד מהנימוקים יש היגיון, ולא ניתן לדבר על עמדה חד משמעית נכונה או לא נכונה.
אינני מסכים עם העמדה העקרונית הקובעת שאין משקל מול פגיעה בכבוד המת. אין תחום אחד בתורה, מלבד עבודה זרה, שאין מודדים אותו אחד מול השני. מחר בערב אנו נחגוג את חג הפורים, בו אסתר (שהייתה אשת איש לדעת חז''ל) נכנסה מרצונה לקיטון אחשוורוש (כמובן שלא הייתי מעז לומר זאת, לולי חז''ל שציינו זאת כעבירה לשמה). גם כבוד המת ופרטיותו הם חלק ממארג, ואינם נושא העומד מעל כל נושא אחר (זו נקודה מאוד מרכזית בנושא השתלת אברים).
הנטייה שלי היא להתנגד לפרסום התמונות האלה, אולם לא מהנימוקים של כבוד המת ופרטיותו, אלא משני נימוקים אחרים. הנימוק הראשון (שלא אני מומחה בו, ואני רק מבטא את תחושתי) הוא התועלת. אני מאמין קטן מאוד בפעולות מזעזעות, בכל תחום ובכל הקשר, בשל העובדה שרמת הזעזוע פוחתת מהר מאוד, ולמעשה לא הושג דבר, מלבד העובדה שנעשה בישראל משהו איום ונורא שנשכח. אינני אוהב שפונים אלי בנימוקים מזעזעים, ומה שמשפיע עלי זו פעולה לטווח ארוך, ודברי שכנוע ראציונליים, ולא ניסיון לשחק על רגשותיי. אני מאמין שחלק גדול מהעולם הוא כזה, וגם מי אחרים סבורים שהעולם לא כזה ושהוא מושפע מאוד מזעזוע ומתמונות נוראיות - אני חושב שיש בזה זלזול באנושות, והמצב הוא לא כזה לטווח ארוך. זה מפרנס יפה את אמצעי התקשורת, אולם לא הרבה יותר מזה.
הסיבה השניה היא ההבנה שמשעה שפורסמו התמונות האלה נאלץ לאמץ את העמדה שבכל מקרה ומקרה יש לדון לגופו לגבי פרסום תמונות נוראיות. הותרה הרצועה, והמאמץ שאנחנו עושים (אני חבר נשיאות מועצת העיתונות) להסדרה עצמית של איסור פרסום תמונות מאירועים טרוריסטיים כפי שנעשה במצבים קודמים - ייפגע מאוד. כאמור, דיון בכל מקרה ומקרה לגופו הוא נכון (לאור מה שכתבתי לעיל), אולם הוא לא פראקטי, ועל כן אני מעדיף שהקו יהיה חד משמעי, ותמונות כאלה לא תפורסמנה - לא בהסכמת המשפחה ובוודאי שלא בלי הסכמת המשפחה.
אני מזכיר את פתיחת דבריי שאני מכיר גם בהיגיון של הצד השני, אולם לו אני הייתי צריך להכריע - לא הייתי מפרסם.
כל טוב ושלא נדע


 

 

 

בית המדרש