ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

איגרת ליום העצמאות תשעא

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב יובל שרלו באגרת ליום העצמאות תשע"א לבוגרי הישיבה וידידי הישיבה

 


לבוגרי הישיבה וידידיה,


 


יום העצמאות יום חג הוא לנו. אנו מודים לריבונו של עולם וחוגגים את ההזדמנות הגדולה שניתנה לנו לשוב להיסטוריה, ולעמוד על הרגליים של עצמנו; אנו חוגגים את העובדה שדם יהודי אינו הפקר, ולמעשה לא נדרש היום כמעט אף יהודי בעולם למסור את נפשו על קידוש ד' מכוח גזירות, אלא להילחם ולעמוד על נפשנו; אנו חוגגים את העובדה שזכינו לשוב לארץ ישראל, ולהתחיל בקימומה מעפרה; אנו חוגגים את העובדה שעל אף כל הביקורות אנו מקימים אט אט חברה יותר צודקת, עם מוסדות שיש בהם מידה של צדק חברתי וחלוקה הוגנת, כגון הביטוח הלאומי, ביטוח בריאות ממלכתי, פנסיה ממלכתית ועוד ועוד; אנו חוגגים את הממדים היהודיים של המדינה, ואת המימוש (החלקי) של זהותנו היהודית במדינה זו; אנו חוגגים את היקף תלמוד התורה הגדול ביותר בהיסטוריה של עם ישראל, ועוד ועוד. ביום העצמאות חובה עלינו להסתכל בעין הטובה על המציאות, להתנער מתרבות הביקורת המתמדת המלווה אותה לאורך השנה כולה, ולשמוח גם במה שהשגנו. זהו ראש השנה למדינת ישראל, ויש בו גם מבט אל העתיד.


מבין כל מה שאירע בשנה שעברה, איזו נקודה ראויה במיוחד לציון, אותה ניקח לשנים הבאות ? אחת מנקודות המוקד היא שאלת הערכים המוסריים של ההנהגה, והסוגיה הסבוכה שסביבה. זו הייתה שנה בה הורשע נשיא לשעבר של המדינה העומד להיכנס לכלא; ראש לשעבר של הממשלה נמצא בתהליכים משפטיים מסועפים; פקידים בכירים הסתבכו בפרשיות שוחד ושחיתות; רמטכ"ל לא מונה בשל פלישה לרשות ציבורית; מפכ"ל לא מונה בשל הטרדה מינית, ועוד ועוד. התורה אכן הזהירה מאוד את ראשי ההנהגה מפני הסכנות הגדולות שבעוצמה. פרשת המלך מצווה על בעל השלטון "לא ירבה" - לא להרבות בעוצמה שלטונית, בכסף, בראווה ובנשים. התורה גם הבהירה מפני מה זה מסוכן: "לבלתי רום לבבו מאחיו, ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל". ראוותנות שלטונית מסוכנת הן בשל ההתנתקות מהעם וההתנשאות מעליו, והן בשל הטיית הפעילות ימין ושמאל, ואי-כיוונה ליעדיה ומטרותיה. ב"ה, אנחנו לא מוכנים עוד לקבל התנהגות שכזו, וזה עשוי להיות חלק בלתי נפרד מהפיכתנו למדינה אנושית יותר ויהודית יותר. כמובן שיש להיזהר ולשמור על כך שהמאבק למען מוסריות גדולה יותר לא ינוצל פוליטית, ושנקיים בעצמנו את "צדק צדק תרדוף" לאור המאמר החסידי: גם אחרי הצדק צריך לרדוף בצדק.  לא זו בלבד, אלא שכל אחד המופקד על עוצמה כלשהי צריך לנקות לקשוט את עצמו קודם שהוא בא לקשוט אחרים.


הסוגיה סבוכה עוד יותר, בשל העובדה שצריך גם להיזהר מטהרנות יתר. במקום בו אסור לטעות - לא תיעשנה גם פעולות חיוביות; במקום בו אין דרך תשובה ותיקון - אין גם מקום לטובים שבבני אדם. אנו קרואים אפוא, לקראת השנים הבאות, לפעול בשני מסלולים במקביל. מחד גיסא, להעצים את המאבק בבעלי הכוח והשלטון, ולא להניח לעשיית עוול, לניצול מעמד שלטוני לעשיית רווחים פרטיים, לשחיתות, ולפגיעה במי שאינו מקבל את ההגנה הראויה. מאידך גיסא, למצוא ניסוח ומסלול של תיקון טעויות: לחייב בראש ובראשונה הודאה בטעות, אולי הקפאה, אולי "תיקון" מיוחד, או כל דרך אחרת שעומדת בפנינו. 


עם פרוס שנת העצמאות החדשה נברך את כולנו ביכולת לראות בעין טובה את מה שעשינו, ואת אתגר התיקון לקראת הבאות. נשמח כולנו ביום העצמאות על כך שהתקדמנו במאבקים על טהרת השלטון, ונציב לעצמנו מטרה כיצד להיות מכוונים יותר למטרה זו בשנים הבאות.


 


בברכת חג שמח


יובל שרלו

 

 

בית המדרש