ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

עמדתי לגבי מסלול נישואין אחר

ע"י: הרב יובל שרלו

כיצד להתייחס לבקשות להקים מערך נישואין אלטרנטיבי לאורתודוקסי? על כך בתשובה הבאה


שאלה


עלה קמפיין בימים האחרונים לאפשר סוגי נשואין נוספים בישראל.
אשמח לשמוע את דעת הרב בעניין.
תודה


 


תשובה


שלום וברכה

הנושא מורכב ומסובך ומחייב מאמר שלם, ולא תשובה קצרה באתר זה.
אכתוב אפוא את ראשי הפרקים בלבד:

א. נקודת המוצא שלי שהייתי רוצה שעם ישראל יתחתן בנישואיו הקדושים והמיוחדים. אני
פועל למען זה, וחלק בלתי נפרד מעשייתנו בצהר מכוונת לכך.
ב. אני מודע לכך שנקודת מוצא זו אינה מקובלת על חלק מהציבור בעם ישראל. לא זו
בלבד, אלא שישנם זוגות שהרבנות מסרבת להשיא אותם - חלק מהם בשל תביעות ההלכה, וחלק
מהם בשל מדיניות של חלק מהרבנים המקומיים, כגון הימנעותם (נגד ההלכה) מלהשיא גרים
בכלל.
ג. השאלה היא אפוא אינה מה עמדת ההלכה, כיוון שהיא ברורה לחלוטין. השאלה העומדת
לדיון היא מה אני מצפה ממדינת ישראל לכפות, ובאילו נישואין להכיר.
ד. כאן אפוא מתנגשים שני רצונות: רצון אחד הוא הרצון לאפשר לכל אחד לעשות כרצונו,
ולא לכפות עליו, מה עוד שבכל מקרה קיימות היום דרכים לעקוף את החובה החוקית הזו
(נישואי קפריסין וכדו'), ורבים מאתנו עוצמים את העיניים הן מהעובדה הזו, והן מעצם
העיקרון שקשה להבין כיצד מדינה מונעת מאנשים להקים זוגיות כרצונם. הרצון השני הוא
במדינה יהודית, המכירה בנישואין יהודיים בלבד.
ה. לא זו בלבד, אלא שהכרה בנישואין חופשיים כוללת בתוכה דבר שהוא אולי החמור
ביותר: מדינת ישראל שהיא הקהילה היהודית הגדולה ביותר בעולם והחשובה ביותר בעולם
תכיר בנישואי תערובת !!! למעשה המאבק בהתבוללות יספוג מכה קשה ביותר.
ו. הדרך שאני מוצא כדי ליישב בצורה האופטימלית בין שני הרצונות (יישוב שהוא אינו
מושלם) הוא לבנות שני מסלולי נישואין במדינת ישראל. מסלול ראשי לאור ההלכה, ומסלול
שני מעין ''ברית הזוגיות''. יהיה ברור שיש מסלול ראשי יהודי, ובד בבד מסלול משני
של הכרת המדינה בזוגיות זו או אחרת.
כל טוב


 


 

 

 

בית המדרש