ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

לקט מאמרים לפרשות בהר - בחוקותי

ע"י: בית הישיבה

לקט מאמרים שנכתבו בישיבה על ידי רבני ותלמידי הישיבה על פרשת בהר ועל פרשת בחוקותי

 

 

בית המדרש