ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

האם בית המשפט צודק בעיכוב ההליכים נגד קצב?

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב שרלו נשאל על דעתו בעקבות פסיקת בית המשפט העליון לעכב את ביצוע המאסר לקצב, להלן תשובתו


שאלה:


שלום לרב החכם, רציתי לדעת מה עמדת ההלכה על עיכוב העונש.
תודה


 


תשובה:


 שלום וברכה
אחלק את תשובתי לשני חלקים.
חלק אחד הוא עקרונות ההלכה: ההלכה זהירה מאוד מלהעניש מישהו שאין היא בטוחה בעונשו, ואנו מוצאים הלכות רבות בדיני הסנהדרין המדברים על מצב כזה. אם מדובר בחשש של עבירה נוספת זה סיפור אחר, אולם אם מדובר בעונש בלבד - ההלכה קובעת שיש להיזהר מאוד.
זהירות זו חייבת להיות שווה בכל. משפט אחד יהיה לכם. אין דינו של נשיא לשעבר צריך להיות שונה מדינו של אזרח כלשהו במדינה, והעיקרון של זהירות מהענשת מישהו על עבירות שלא עשה צריך להיות שווה בכל. אם אזרח רגיל היה מקבל דחייה במצב הזה - חובה לתת אותו גם לקצב; אם אזרח אחר לא היה מקבל את הדבר - אסור לתת אותה לקצב.

החלק השני הוא החלק העובדתי. אני חושב שחמור מאוד שמביעים דעות על דברים אלה בלי לדעת את העובדות. אני לא יודע את העובדות, וגם גורמים אחרים אינם יודעים את העובדות. הערעור עשוי להתקבל ועשוי שלא להתקבל. אנחנו לא צריכים להיות בעד קצב ולא נגד קצב, לא בעד הנשים ולא נגד הנשים, כי אם בעד הצדק והאמת.
כיוון שאנו לא יודעים את העובדות אין לנו אלא לסמוך על שיקול דעתו של שופט בית המשפט העליון, ולקבל את ההכרעה לדחות את המאסר, ובלבד שנהיה משוכנעים כי השופט שופט לאור העקרונות שכתבתי בחלק הראשון של הדברים. אין לי יסוד לחשוב שלא כך הוא, ועל כן אין לנו ברירה אלא לקבל את הכרעת השופט, עד שיוכרע הערעור עצמו. אדם אמיתי חייב להיות חסר פניות, ולא לרצות כי הערעור יתקבל או לרצות כי הערעור לא יתקבל, אלא לרצות רק שיתברר בירור של צדק ואמת.
כל טוב

 

 

בית המדרש