ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

דברי הספד על הרב אורי דסברג זצל

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב שרלו נפרד מהרב אורי דסברג שנהרג בתאונת דרכים אתמול (יום ג´, כ´ אייר תשע"א)


החזון בדבר מדינה יהודית צריך להתמלא בתוכן של ממש. קשת התוכן היא רחבה ביותר - למן שאלות עקרוניות ומהותיות על דמותה ומדיניותה של המדינה, דרך שאלת הצדק והמשפט, ועד הפרטים היותר מעשיים של מימוש החזון: משטרה שבת, הלכות מיחזור, שביתות עובדים, מליחת בשר בדרך תעשייתית שתצמצם את הפגיעה באיכות הסביבה על ידי חיסכון במלח, קריטריונים לחלוקת כספי ציבור, ועוד ועוד. אלה הפרטים שבונים את התמונה הכוללת של המדינה היהודית.


פרטים אלה מחייבים שלושה עיקרים גדולים. ראשון בהם הוא האהבה לפרטים האלה, וההבנה כי בד בבד עם האידיאולוגיות הגדולות יש צורך למסד את השאלות האלה בראיה לאומית הלכתית רחבה, ולהבין כי אין אנו נמצאים בעיירה בפולניה או בכפר ליד מרקש, אלא במדינה על משמעויותיה השונות. שני בהם הוא הידע המקיף, השליטה בתקדימים, ההבנה כי על אף שהמדינה היהודית העצמאית האחרונה הייתה לפני למעלה מ 2100 שנים יש בידינו עושר רב של מקורות שמאפשר להצמיח משנה יהודית. שלישי בהם הוא התמסרות מעשית להתמודדות עם שאלות אלה, לימוד הרקע המסגרתי, ומימוש שפע המקורות לבירור שאלה זו באומץ, ביושרה וביראת שמיים.


משפע הדברים שניתן לומר לזכרו של ר' אורי דסברג זצ"ל ומשפע המעשים הטובים המלווים אותו לבית עולמו, בשעה שאנו נותרים כואבים על אובדנו, אפשר להאיר את דמותו גם דרך התמסרות זו. ר' אורי אהב את העיסוק בשאלות אלו, וכחלק אורגאני ממכון 'צמת' הבין כי בד בבד עם הפתרונות ההל כטכניים יש צורך ב'תחומין' ובפיתוח משנה הלכתית יהודית; הוא לא רק אהב והתמסר לנושא אלא היה בעל יכולת כעורך באנציקלופדיה התלמודית ידע להקיף נושא, למצוא את המקורות השונים, לנתח אותם, להגביל אותם, ולהשתמש בכל שפע המסורת בישראל בשלשת מסירת התורה שבעל פה. האהבה הגדולה ביחד עם היכולת חברו יחדיו למימוש המפעל הגדול של קישור התורה וההלכה עם המציאות המתחדשת של עם ישראל בארצו.


כשכל אלה חוברים יחד אל איש חסד, צנוע ועניו, אהוב על הבריות - הפער שנפער עם מותו בעוד תאונת דרכים המאבדת חיים ברגע הוא עצום. נעמת לנו מאוד הרב אורי, ותחסר לנו - מחפשי דרך ד' במדינה המתחדשת. המעגלים המתרחבים של הכאב - בראש ובראשונה המשפחה, ומתוכה קהילת גוש עציון, הציונות הדתית כולה ומדינת ישראל אינם מרפים, ולוואי ונדע לממש גם את המאבק בתאונות הדרכים כחלק הנוגע בנו ממש בחזוננו בדבר המדינה המתוקנת.

 

 

בית המדרש