ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

בלעם-הלנו הוא או לצרנו?

ע"י: שאולי סיאני

שאול סיאני,בוגר הישיבה בוחן את דמותו של בלעם לאור פרשת השבוע

 


"כל מי שיש בידו שלשה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלשה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה, ורוח נמוכה ונפש שפלה - מתלמידיו של אברהם אבינו. עין רעה, ורוח גבוה ונפש רחבה - מתלמידיו של בלעם הרשע. מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? תלמידיו של אברהם אבינו אוכלין בעולם הזה ונוחלין בעולם הבא, שנאמר: להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא. אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשין גיהנם ויורדין לבאר שחת, שנאמר: ואתה א-להים תורידם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך". (אבות ה', י"ט)


לפי המשנה באבות, שגור על לשוננו שבלעם היה אדם רשע. לא זו בלבד, אלא אף המשנה אומרת דברים חריפים עליו ועל תלמידיו: יורשים גהנום ויורדים לבאר שחת, על פי הפסוק בתהילים "ואתה א-להים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם...". נראה שאנו צריכים לקרוא את הפרשה בעין בוחנת ולבדוק האם בלעם היה כזה אדם רשע, האם היה איש דמים ומרמה שמגיע לו ולמי שלומד ממנו את העונש החמור של ירידה לבאר שחת.


הבה נבחן את הנאמר בפרשתנו: "לכה נא ארה לי את העם הזה, כי עצום הוא ממני אולי אוכל נכה בו, ואגרשנו מן הארץ. כי ידעתי, את אשר תברך מברך, ואשר תאר, יואר." אנו יכולים לראות שבלק חסר אונים מול עם ישראל. ישנו עם אחד עצום מאוד שבלק לא מצליח להביס אותו. מה עוד שבלק כנראה התעדכן בנעשה עד כה, והוא יודע שעם ישראל בעל אחוזי נצחונות טובים מאוד במלחמות שנלחם בהן עד כה. בלעם בתגובתו אומר לזקני מואב ומדין: "לינו פה הלילה, והשבתי אתכם דבר, כאשר ידבר ה' אלי", בלעם מאוד ממושמע, הוא צריך לשמוע הוראות מלמעלה כדי לדעת מה לעשות. הוא אומר לזקנים שיתנו לו לישון על זה לילה, וגם להם כדאי לישון הלילה, ונראה, מה הקב"ה יגיד לו.


לאחר שהוא מקבל תשובה שלילית מהקב"ה הוא אומר לזקנים שהוא לא ילך איתם. בלק לא מוותר, כנראה שהוא מבין שבלעם הוא ההזדמנות הטובה ביותר שלו לנצח את עם ישראל, ולכן הוא שוב שולח את השליחים שלו והפעם עם הצעה יותר מפתה: "כי כבד אכבדך מאד, וכל אשר תאמר אלי אעשה. ולכה נא, קבה לי את העם הזה." חוסר האונים שבלק נמצא בו מביא אותו למצב בו הוא מוכן לעשות הכל בשביל בלעם, רק שיבוא לקלל את העם הזה. בלעם, כמובן, כמו ילד טוב וממושמע, אומר שוב לזקנים שכדאי להם לישון לילה, מכיוון שגם הוא צריך לישון ולבדוק אם יש לו אישור מגבוה.


פה עולה השאלה מדוע בלעם לא אמר להם שהוא לא יכול ללכת, הרי מה כבר יכול להשתנות מהפעם הקודמת, הוא כבר יודע שהקב"ה לא רוצה שהוא ילך איתם?! האב"ע אומר "בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו". לדבריו של האב"ע אנו נחזור בהמשך, רק נעיר שמהפסוק כרגע אין לנו יכולת לדלות את מה שהאב"ע מעיר לנו.


בניגוד לבקשה הקודמת הפעם בלעם מקבל תשובה חיובית בתוספת הגדרה מאוד ברורה: "ואך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה". לסיפור של האתון לא אכנס1, רק נעיר שחורה לקב"ה שבלעם הולך, לאחר שהוא נתן לו אישור ללכת!


לאחר שהמלאך מתגלה אומר בלעם: "חטאתי, כי לא ידעתי כי אתה נצב לקראתי בדרך. ועתה אם רע בעיניך, אשובה לי." לאחר שבלעם שומע את הדברים, הוא מציע למלאך ד' שאולי כדאי שהוא יחזור. שוב אנו רואים שבלעם מקבל את מרותו של הקב"ה ועושה כל מה שהוא אומר לו, אבל למרות זאת מלאך ד' אומר לבלעם: "לך עם האנשים, ואפס את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תדבר". וכן, בלעם אומר זאת לבלק. בלק מאוד נחוש בדעתו לקלל את ישראל ולא מוכן לוותר, אבל בלעם, צינור של הקב"ה, במקום לקלל מברך את ישראל, דבר הקורה שלוש פעמים. לאחר הפעם השלישית "ויחר אף בלק אל בלעם, ויספק את כפיו; ויאמר בלק אל בלעם, לקב אויבי קראתיך, והנה ברכת ברך, זה שלש פעמים. ועתה, ברח לך אל מקומך; אמרתי כבד אכבדך, והנה מנעך ד' מכבוד". בלק כבר לא מצליח להתאפק וממש כועס על בלעם. הוא רצה לכבד את בלעם, באמצעות קללתו, ינצח את העם הבלתי מנוצח, אבל כעת גם בלק מבין שד' מנע מבלעם את הכבוד הזה.


אבל הסיפור לא נגמר פה, ויש עוד מהלך. אף על פי שבלעם השלים את המשימה, ועל אף שבלק גירש אותו מארצו, בלעם נושא עוד ארבעה משלים על ישראל (או ליתר דיוק הוא מקלל את אויבי ישראל) מיוזמתו!


כאן אנו צריכים לשאול, האם על פי פשטי המקראות בלעם היה אדם טוב, וחז"ל מסיבה כזו או אחרת הציגו אותו כרשע?


כדי לענות על שאלה זו נפנה לעוד מקומות בהם מופיע בלעם, וננסה לדלות משם פרטים נוספים על דמותו של בלעם.


לאחר שבלעם שב אל מקומו, התורה מספרת לנו: "וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב". לפי הגמרא בסנהדרין2 יש בין הפרשיות האלו קשר ברור. בנות מואב מפתות את בני ישראל לפי עצתו של בלעם, כפי שמשה אמר כשבני ישראל נוקמים במדיינים בשביים את הנשים המדיניות: "החייתם כל נקבה?! הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסור מעל בה' על דבר פעור ותהי המגפה בעדת ה' ". ברור הדבר שהגמרא בסנהדרין קישרה את בלעם לכך מהפסוק הזה. משה אומר במפורש, וכנראה זה גם היה ידוע, שכל מה שהזנות בשיטים קרתה בגלל הנשים. מה ההיגיון לקחת עוד פעם את הנשים האלו וליפול בפח שוב? הרי זו היתה המלכודת שבלעם טמן לעם.


אם כן, נחזור לדברי האב"ע "במקום שאדם רוצה ללכת מוליכין אותו". בלעם לא היה כזה צדיק. להפך, הוא היה רשע. הוא מוכן להצטרף לעצתו של בלק להילחם בעם ישראל, ולהשמיד ולהביס אותו. יש לו בעיה "קטנה": הקב"ה מכניס לו מילים לפה. כל עוד הוא בתפקיד נביא, הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל, כשהוא רואה שזה לא עובד, הוא מציע לבלק להביס את עם ישראל בדרך אחרת, בפגיעה בנקודות תורפה שיגרמו סכסוך בין עם ישראל לקב"ה.

 

 

בית המדרש