ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

איך מגדירים סניף דוס?

ע"י: הרב יובל שרלו

כיצד מודדים סניף דוס? ואיך זה קשור למחאות החברתיות? על כך במאמר באתר בני עקיבא


ויכוחים כאלה היו ויהיו בבני עקיבא. אני לא בטוח שהם מקדמים דבר מה, ואפשר שבכלל עצם הויכוח מזיק ומיותר, אולם טבעו של האדם הוא למדוד ולהשוות, לרצות להיות במקום הגבוה יותר ולראות בנצחונו על השני, ובשל כך פעמים רבות מתנהלים ויכוחים כאלה. דומה כי הצדדים כולם מסכימים שיש כמה פרמטרים שבהם בוחנים "דוסיות": שמירת נגיעה, לבוש, שיעורי תורה בסניף, קידושים ערכיים בשבת, פעולות המועברות על ידי בנות מדרשה ובחורי ישיבה, הפרדה, וכדו'.


אולי זו ההדגמה הטובה ביותר למעמד של הנושאים החברתיים, ובעיקר של נושאי הצדק, בעולמנו הדתי. הם בדרך כלל לא חלק מהתפיסה הדתית שלנו. בדרך כלל אין אנו רואים את שאלת ההוצאה ההוגנת להדרכה - כסוגיה דתית, את האחריות שלנו שכל חברי התנועה יוכלו לצאת למפעלי הקיץ - כסוגיה דתית, את הזהירות מפגיעה בשלום השכנים של הסניף ובמנוחתם - כסוגיה דתית; את ההתאמה של הסניף לבעלי מוגבלויות - כסוגיה דתית; את העובדה שבסניף שלנו מקפידים על דיבור נקי, הימנעות קפדנית מלשון הרע ומהלבנת פנים - כסוגיה דתית,  ועוד עניינים רבים אחרים.


אני מבקש להדגיש כי ב"ה אנו עושים הרבה מאוד פעולות של חסד, ובני עקיבא מחנכת ופועלת במעשים רבים ומגוונים של חסד. אולם ביסודו של דבר מדובר במשהו שאין אנו רואים כמהות החיים הדתיים שלנו, אלא כחובות שמוטל עלינו למלא ואנו עושים זאת בשמחה, וכאמור לעיל - בשעה שאנו מודדים או דנים בנושאים דתיים שונים, לא אלו הנושאים התופסים את תפיסת עולמנו. בכך אנו דומים גם למערכת הפוליטית המנהיגה אותנו: מחד גיסא, הטענות כאילו היא עוסקת אך ורק בענייני ארץ ישראל היא לשון הרע מכוער שאומרים עלינו מתנגדנו. בחינה של פעולותיה המבורכות של המערכת הפוליטית מלמדת על ההיקף הגדול של עניינים אחרים שהיא קשורה בהם, ויישר כוח להם על כך. מאידך גיסא, הפילוג בין המפלגות הדתיות, ובעיקר - שאלת ההצטרפות לממשלה או פרישה ממנה, מתחוללת בשנים האחרונות אך ורק על נושא אחד בלבד: ימין כזה או ימין כזה, ושאלת ארץ ישראל.


אולי התנועות המתחוללות כיום באומה הישראלית יגרמו גם לנו לנער את עצמנו ואת תודעתנו הדתית, בדרך שאותה לימדו אותנו הנביאים הגדולים של עם ישראל. הם שלימדו אותנו כי הבסיס לכל דבר הוא הצדק החברתי והחסד, וזה מה שריבונו של עולם בוחן בראש ובראשונה כאשר הוא שולח את הנביאים להורות לעם ישראל את הדרך הנכונה. אם בנו יתחולל מהפך, וה"דוסיות" שלנו תיבחן על ידי עצמנו לאור נבואות הנביאים - נראה שיתחולל בנו שינוי גדול ומשמעותי, ואנו נהיה קרובים הרבה יותר לעשות את רצון אבינו שבשמיים בתיקון עולם במלכות ש-די.

 

 

בית המדרש