ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

האם מותר לקומנר בבני עקיבא להשמיד סיגריות או נרגילות של חניך בסניף?

ע"י: הרב יובל שרלו

האם מדריך או קומונר שזרק חפיסת סיגריות או נרגילות של חניך לפח בזמן שהם היו בסניף חייב בהיזק? על כך בתשובה הבאה


שאלה:


שלום לכבוד הרב,

נשאלתי על ידי חניך בבני עקיבא שהביא כמה נרגילות. מישהו "שלא יודעים
מיהו" הכניס את הנרגילות לתוך המתחם של בנ"ע והרכז זרק אותם. החניך סבור
שמגיע לו החזר כספי מדין מזיק או גזל. הרכז סבור שאין לו חובה בנזיקין.

למיטב הבנתי הנזק של נרגילות זהה ואולי גדול מהנזק של סיגריות, ובאלה
יש כידוע דעה חד משמעית שהדבר אסור הלכתית, אם כי הציבור נוטה להקל וכמו
שהתיר האג"מ. השאלה היא האם עולה חובה כלשהי בנזיקין לאור פסקו של האג"מ,
ושמא יכול המזיק לטעון 'קים לי' שנרגילות מזיקות וכו'.


תודה


 


תשובה


שלום וברכה


הסיפור לא ברור לי כל צורכו.

אולם אם הבנתי אותו נכון, נראה לי כי הרכז נהג כשורה, ואינו חייב לפצות
את החניך, אולם לא מהנימוקים שלך. מדבריך עולה כי בשל העובדה שהדבר מזיק
מותר לאדם אחר להרוס את הדברים, ולא כך הם פני הדברים. אין לאדם רשות ליטול
את האחריות הציבורית לידיו, ולשרוף קופסאות סיגריות או להשמיד נרגילות של
אדם אחר, אלא אם כן הוא עצמו ניזוק מכך (נזקי עישון פאסיבי) ואז אנחנו
בתחום של ''עביד איניש דינא לנפשיה''.

אולם רכז בני עקיבא בא מתוקף הלכתי אחר לגמרי. רכז בני עקיבא פועל
במתחם בני עקיבא כ''שליט'' (אני מבקש להדגיש כי מדובר בשלטון חלקי ומוגבל
!), והוא קובע את הגבולות, ובשעה שמוכנסות נרגילות למקום - יש לו את הרשות
המוחלטת לזרוק אותן, אם הן גורמות נזק. בשל העובדה שבבני עקיבא עישון
ונרגילות בכלל גורמות נזק חינוכי משמעותי - לרכז מותר לעשות זאת, וקולר
תלוי בצוואר החניך שהביא את הנרגילות.כל טוב 


 

 

בית המדרש